Chăm sóc

Các hành động liên hệ với khách hàng như gọi điện, chat, tư vấn, gặp gỡ, gửi email được coi là các Chăm sóc. Tất cả những chăm sóc này sẽ được lưu lại tại tính năng này trên phần mềm, đồng thời lưu lại kết quả của hành động đó và lên kế hoạch cho các chăm sóc tiếp theo.

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Chăm sóc?

Để quản lý các hành động Chăm sóc, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1. Cài đặt các hành động chăm sóc

Bước 2. Tạo mới chăm sóc

Bước 3. Quản lý chăm sóc


Bước 1. Cài đặt các hành động chăm sóc

Trước khi tạo các hành động chăm sóc, bạn cần định nghĩa ra các hành động này phù hợp đối với doanh nghiệp của bạn.

Để cài đặt các chăm sóc, bạn thực hiện theo các bước sau:

  • Chọn vào biểu tượng  cạnh biểu tượng avatar, chọn Cài đặt hệ thống => Khách hàng
  • Trong màn hình Cài đặt khách hàng chọn Hành động chăm sóc.
  • Chọn  [Tạo mới] để thêm các hành động chăm sóc. Màn hình tạo mới hiển thị

Sau khi cập nhật, các hành động này sẽ hiện ở màn hình Hành động chăm sóc. Ngoài các hành động hệ thống mặc định, các hành động do bạn tạo mới có thể sửa hoặc xóa, bằng cách ấn Click chuột phải trên hành động đó, chọn thao tác cần thực hiện trên pop up nhỏ hiện ra.


Bước 2. Tạo mới chăm sóc

Sau khi đã có các liên hệ trên hệ thống, người dùng sẽ bắt đầu chăm sóc các liên hệ này để khai thác nhu cầu và tư vấn bán hàng. Khi bạn thực hiện, các chăm sóc này sẽ được tạo ra và lưu lại thành 1 lịch sử chăm sóc.

Bạn thao tác như sau:

  • Trên 1 liên hệ cần chăm sóc. Click chọn Chăm sóc tại biểu tượng tác vụ phía trên góc bên phải màn hình   . Chọn hành động bạn cần thực hiện.
  • Điền thông tin cho hành động chăm sóc

Lưu ý: Những trường thông tin có dấu * đỏ là trường thông tin yêu cầu bắt buộc phải nhập

Màn hình Chăm sóc sẽ thống kê tất cả những lần chăm sóc khách hàng như trên, thống kê tổng lượt chăm sóc của từng nhân viên chăm sóc, ghi lại thời gian, hình thức  và mức tương tác của khách hàng với mỗi lần chăm sóc.. Bạn có thể theo dõi tất cả các hành động chăm sóc tại đây hoặc tại màn hình chi tiết của 1 liên hệ, tại mục Lịch sử chăm sóc tại tính năng Liên hệ

Tùy thuộc vào quyền được cấp của tài khoản user được phép xem danh sách chăm sóc theo :

– Bạn thực hiện : danh sách chăm sóc bạn đã thực hiện.

– Phòng ban bạn: danh sách chăm sóc của các nhân sự cùng phòng ban bạn (Nếu được cấp quyền xem phòng ban).

– Tất cả chăm sóc : tất cả chăm sóc.


Bước 3. Quản lý chăm sóc

Trên màn hình Chăm sóc, có các tác vụ chính sau:

Bạn có thể thực hiện các tác vụ trên bằng cách Click vào biểu tượng tác vụ tương ứng ở phía trên góc bên phải màn hình.

Ngoài ra, bạn có thể thực hiện các tác vụ trên 1 chăm sóc bằng cách click chuột phải trên 1 liên hệ cần thực hiện.