Bắt đầu

Phần mềm cung cấp cho người dùng môi trường làm việc trực tuyến trên Internet bằng việc số hóa toàn bộ doanh nghiệp thành các khối thống nhất từ Nhân sự, Khách hàng, Công việc, Kinh doanh đến Truyền thông nội bộ.

Để thực hiện được công tác quản lý tất cả các khối trên, đòi hỏi mọi nhân sự trong doanh nghiệp đều phải được cung cấp tài khoản để truy cập và sử dụng các tính năng của Phần mềm (mỗi nhân viên sẽ được người quản lý công ty thiết lập nhóm quyền cho phép truy cập và sử dụng phù hợp, tương ứng với chức năng, nhiệm vụ của nhân sự đó). Từ đó, người quản lý dễ dàng theo dõi và kiểm soát được kết quả làm việc của doanh nghiệp mình.

Nhân sự luôn được coi là khởi nguồn của doanh nghiệp, đây là yếu tố liên kết tới mọi đối tượng và ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống. Vì vậy, để bắt đầu sử dụng hệ thống, người quản lý cần khởi tạo các thông tin về Nhân sự.

5 bước để bắt đầu sử dụng phần mềm: 

Bước 1: Cài đặt sơ đồ tổ chức.

Bước 2: Tải hồ sơ nhân sự lên phần mềm.

Bước 3: Kích hoạt tài khoản, phân quyền cho người dùng.

Bước 4: Hướng dẫn đăng nhập.

Bước 5: Các vấn đề cần chú ý.


Bước 1: Cài đặt sơ đồ tổ chức.

Khi bắt đầu triển khai cài đặt, một tài khoản Admin sẽ được kích hoạt với đầy đủ quyền thao tác trên hệ thống. Bạn sẽ sử dụng tài khoản Admin này để thực hiện các cài đặt hệ thống ban đầu.

Bước đầu tiên để sử dụng Phần mềm là cài đặt sơ đồ tổ chức trong công ty. Ở bước này, bạn sẽ cài đặt các chi nhánh, phòng ban cha, phòng ban con theo sơ đồ phân cấp trong doanh nghiệp của mình.

Đăng nhập vào hệ thống -> Kích chọn [Cài đặt hệ thống]

-> Kích chọn [Hệ thống]  -> Kích chọn [Phòng ban, Chi nhánh] -> Click vào Button [Tạo mới] bên góc trái màn hình để tạo phòng ban.

Sau khi cài đặt xong, cây phòng ban sẽ có dạng như sau:


Bước 2: Tải hồ sơ nhân sự lên phần mềm.

Để quản lý nhân sự trên hệ thống, bạn cần lưu trữ hồ sơ nhân sự (HSNS), nơi chứa các thông tin cơ bản của 1 nhân viên, bao gồm: Thông tin cá nhân, phòng ban, vị trí, chức vụ, mức lương, phụ cấp,… Để lưu trữ HSNS trên hệ thống, bạn có thể thực hiện theo 2 cách sau:

Nếu doanh nghiệp bạn có số lượng nhân sự lớn, bạn nên tìm hiểu chi tiết Cách 2.


Bước 3. Kích hoạt tài khoản, phân quyền cho người dùng

Khi đã có tên trong danh sách Hồ sơ nhân sự, làm thế nào để 1 nhân viên có thể sử dụng các tính năng của phần mềm?

Để thực hiện được điều này, người quản lý cần thực hiện các thao tác:

Sau khi tài khoản của nhân sự được kích hoạt, hệ thống sẽ tự động tính tiền thuê bao hàng tháng theo phân quyền của mỗi nhân sự. 


Bước 4. Hướng dẫn đăng nhập

Sau khi được thiết lập tài khoản và được phân quyền, mỗi nhân sự có thể đăng nhập vào phần mềm bằng 2 cách:

  • Cách 1: Truy cập trực tiếp domain: *.isvn.vn
  • Cách 2: Tải ứng dụng về điện thoại. Các bước tải App, xem chi tiết tại Hướng dẫn tải app iSvn.

Tùy vào quyền được phân vào tài khoản mà mỗi nhân viên sẽ được sử dụng các tính năng khác nhau như quản lý hay đơn giản để theo dõi, thực hiện công việc.


Bước 5. Các vấn đề cần chú ý

Ngoài các bước trên, người quản lý có thể cài đặt thêm một số tính năng như cảnh báo thông minh (ví dụ cảnh cài đặt cảnh báo nhân sự sắp hết hạn hợp đồng lao động phải ký tiếp mới, sinh nhật, tiến độ công việc sắp hết…), duyệt đối tượng (cài đặt quy trình duyệt phân ca kíp, mua sắm…) để dễ dàng hơn trong việc quản lý. Bạn xem thêm ở mục Cài đặt duyệt tự động.