Quản lý Phép

Nghỉ phép năm hay ngày nghỉ hàng năm (cách gọi chính xác trong Luật lao động) là một trong những quyền lợi cơ bản và quan trọng mà người lao động (NLĐ) được hưởng trong 1 năm làm việc cho bất kỳ công ty, doanh nghiệp, tổ chức hay đơn vị nào (tức cho người sử dụng lao động (NSDLĐ)). Tùy thuộc vào môi trường làm việc, tính chất công việc và quy định tại mỗi nơi mà NLĐ sẽ được hưởng số ngày nghỉ phép năm tương ứng (có thể là 12, 14 hoặc 16 ngày trong vòng 1 năm).

Quản lý Phép trên phần mềm giúp ích gì trong quản lý doanh nghiệp?

  • Quản lý Phép giúp người dùng có thể tính toán, thống kê và quản lý phép của từng cá nhân theo quy định của đơn vị một cách đầy đủ, chính xác và linh hoạt.
  • Cá nhân người lao động sẽ chủ động quản lý được quỹ phép của mình

Làm sao để sử dụng tính năng này trên phần mềm?

Bước 0. Hãy chuẩn bị file tổng kết phép

Bước 1. Cài đặt rule phép

Bước 2. Import phép

Bước 3. Quản lý phép


Bước 0: Hãy chuẩn bị file tổng kết phép

Hãy chuẩn bị file tổng kết phép theo mẫu. Bạn có thể tải file dữ liệu mẫu tại: Dữ-liệu-phép


Bước 1: Cài đặt rule phép

Thông tin về phép luôn đi đôi với thông tin Hợp đồng của Nhân sự (Muốn hiển thị thông tin phép phải có thông tin về Hợp đồng)

Trước khi sử dụng theo dõi phép, bạn hãy cài đặt rule đang được áp dụng trong doanh nghiệp của bạn. Để thực hiện cài đặt chung, bạn thực hiện các bước sau:

  • Chọn vào biểu tượng  bên cạnh biểu tượng Avatar (Góc trên bên phải màn hình) > Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Chấm công > Chọn Cài đặt nghỉ Phép
  • Tại màn hình cài đặt phép, đã có giải thích ý nghĩa từng cài đặt, bạn lựa chọn cài đặt phù hợp với quy định đang áp dụng tại doanh nghiệp bạn


Bước 2: Import phép

Bảng mô tả các trường trong bảng tổng hợp phép:

Sau khi tổng kết số lượng phép lũy kế/ phép đã sử dụng/ phép thâm niên theo mẫu file import bạn sẽ tiến hành Import phép:

  • Chọn biểu tượng Import tại góc trên bên phải màn hình
  • Điền thông tin Từ hàng đến Đến hàng: Chọn hàng bắt đầu và kết thúc chứa dữ liệu muốn import trong file excel, nếu để trống trường Đến hàng thì hệ thống sẽ import đến hàng cuối cùng chứa dữ liệu trong file excel
  • Chọn tên Trường dữ liệu trên phần mềm > Sau đó chọn cột chứa dữ liệu tương ứng trong file. Chọn biểu tượng để thêm các trường muốn import
  • Đính kèm file excel đã được chuẩn bị.

Lưu ý: Trong file excel, sheet chứa dữ liệu phép phải nằm ở sheet đầu tiên

  • Sau đó chọn Cập nhật, hệ thống sẽ ở màn hình chờ
  • Sau khi hoàn thành import, hệ thống sẽ hiển thị kết quả import Tạo mới/Lỗi. Đối tượng có kết quả Tạo mới có nghĩa import thành công, nếu kết quả là Lỗi thì click vào ô Lỗi để kiểm tra, sau đó chỉnh sửa trong file excel theo đúng chuẩn và tiến hành import lại dòng lỗi

Các tác vụ trên màn hình bảng tổng hợp phép:


Bước 3: Quản lý phép

Các tính năng tại màn hình chi tiết phép tại góc trên bên phải màn hình (hoặc tại màn hình danh sách kích chuột phải để hiển thị các tính năng)

Sửa phép:

Khi cần cập nhật phép của 1 vài nhân sự thì thay vì Import bạn có thể sửa phép trực tiếp cho nhân sự đó. Sau khi điền các thông số > Cập nhật để lưu lại

Tính toán:

Chọn tính toán để hệ thống ưu tiên tính toán lại phép của nhân sự đó trước

Ngoài ra tại tab Lịch sử sử dụng bạn có thể xem được chi tiết lịch sử +/- phép của nhân sự tính đến thời điểm hiện tại