Mua hàng

Quản lý mua hàng là quá trình hoạch định, tổ chức, điều hành và kiểm soát các hoạt động mua hàng của doanh nghiệp thương mại để tiến hành phân tích, quyết định những mặt hàng cần thiết phục vụ doanh nghiệp đi cùng với giá cả được thống kê đầy đủ.

Phân hệ Mua hàng cung cấp 3 tính năng chính sau:

  1. Quản lý đơn hàng mua
  2. Quản lý công nợ
  3. Quản lý nhà cung cấp

Quản lý đơn hàng mua

Đơn hàng mua là một dạng đối tượng thể hiện giao dịch mua bán giữa công ty bạn với 1 nhà cung cấp khác. Đơn hàng thường sử dụng trong các trường hợp mua bán nhỏ, pháp nhân là cá nhân hoặc không có những điều kiện thanh toán, ràng buộc phức tạp đi kèm… Việc sử dụng Đơn hàng mua giúp bạn có thể tạo đơn hàng độc lập, chính xác giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Để thiết lập và quản lý Đơn hàng mua, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Đơn hàng mua


Quản lý công nợ

Quản lý công nợ được coi là một phần vô cùng quan trọng có thể tác động mạnh mẽ đến sự thành công của doanh nghiệp. Việc nhận thức được tầm quan trọng của quản lý công nợ và có những biện pháp để quản lý công nợ hiệu quả là thực sự cần thiết. Việc sử dụng tính năng Quản lý công nợ mua hàng giúp theo dõi các khoản phải trả đối với nhà cung cấp khi chúng ta mua dịch vụ hàng hóa để doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tài chính tốt hơn, giúp cho quy trình quản lý công nợ phải trả đơn giản, rõ ràng và thuận tiện hơn. Để thiết lập và quản lý Công nợ, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Công nợ


Quản lý nhà cung cấp

Quản lý nhà cung cấp là nơi lưu trữ những thông tin cơ bản của nhà cung cấp là cá nhân hay tổ chức. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như có được dịch vụ tốt, trải nghiệm thân thiện cho khách hàng là một ví dụ điển hình. Trong đó yếu tố quan trọng luôn song hành với sự thành công của các doanh nghiệp chính là danh sách các đối tác cung cấp dịch vụ. Tính năng quản lý Nhà cung cấp giúp doanh nghiệp quản lý thông tin nhanh chóng, chính xác, linh hoạt. Để thiết lập và quản lý nhà cung cấp, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Nhà cung cấp