Kho hàng

Quản lý kho hàng là những hoạt động liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức, bảo quản, quản lý số lượng hàng hóa vật tư, nhằm đảm bảo tính liên tục của quá trình sản xuất, cung cấp, phân phối hàng hóa, vật tư kịp thời cũng như góp phần giảm chi phí lưu thông và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất của kho.

Phân hệ Kho hàng cung cấp 3 tính năng chính  sau:

  1. Quản lý Kho/cửa hàng
  2. Quản lý Hàng hóa
  3. Quản lý Bảng giá

Quản lý Kho/cửa hàng

Kho/cửa hàng là nơi chứa đựng và lưu trữ hàng hóa/sản phẩm trong việc sản xuất, kinh doanh. Kho hàng là một nơi không thể thiếu của các nhà máy, xí nghiệp, cửa hàng, siêu thị, doanh nghiệp…

Hoạt động kho liên quan trực tiếp đến việc tổ chức, bảo quản hàng hóa của doanh nghiệp, giúp đảm bảo tính liên tục cho quá trình sản xuất và phân phối hàng hóa. Quản trị kho bãi giúp doanh nghiệp lưu trữ toàn bộ sản phẩm và quản lý được số lượng sản phẩm trên toàn bộ hệ thống.

Tính năng Quản lý kho/cửa hàng sẽ giúp doanh nghiệp quản lý hàng hóa tồn trong kho, xuất nhập hàng hóa và di chuyển hàng hóa giữa các kho. Để thiết lập và quản lý Kho/cửa hàng, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Kho/cửa hàng


Quản lý Hàng hóa

Hàng hóa là danh mục sản phẩm được tạo ra từ quá trình lao động, sản xuất nhằm thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó thông qua mua bán và trao đổi. Đối với một doanh nghiệp, hàng hóa được coi như khởi nguồn phát sinh cho mọi hoạt động kinh doanh, tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp. Vậy nên, công tác quản lý hàng hóa là vô cùng quan trọng đối với mỗi một doanh nghiệp.

Phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp quản lý hàng hóa theo 2 loại:

  1. Sản phẩm (Hàng hóa hữu hình, ví dụ như: nguyên vật liệu, hàng hóa tiêu dùng…)
  2. Dịch vụ (Hàng hóa vô hình: dịch vụ du lịch, dịch vụ thuê bao,…)

Để thiết lập và quản lý Hàng hóa, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Hàng hóa.


Quản lý Bảng giá

Mỗi doanh nghiệp sẽ có nhiều chính sách bán hàng khác nhau, đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều chính sách giá khác nhau tại mỗi thời điểm. Do vậy, một sản phẩm có thể sẽ có nhiều giá khác nhau để người dùng lựa chọn khi bán hàng. Tính năng Quản lý bảng giá sẽ giúp doanh nghiệp thiết lập các bảng giá cho sản phẩm của mình để người dùng có nhiều sự lựa chọn khi bán hàng. Để thiết lập và quản lý Bảng giá, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết bảng giá.