Hàng hóa

Hàng hóa là danh mục sản phẩm được tạo ra từ quá trình lao động, sản xuất nhằm thỏa mãn những nhu cầu nhất định nào đó thông qua mua bán và trao đổi. Đối với một doanh nghiệp, hàng hóa được coi như khởi nguồn phát sinh cho mọi hoạt động kinh doanh, tạo ra nguồn thu cho doanh nghiệp.

Hàng hóa cung cấp tới người dùng 3 danh mục:

 1. Sản phẩm
 2. Dịch vụ
 3. Seri/imei

Sản phẩm

Sản phẩm là những hàng hóa hữu hình, có thể định lượng và đo đếm được. Quản lý sản phẩm quan trọng nhất là quản lý được danh mục, số lượng, và định giá, ngày sản xuất, nguồn gốc, xuất xứ, nhà cung cấp…từ đó là căn cứ để doanh nghiệp phân bổ cho sản xuất, kinh doanh và tính toán chi phí nội bộ liên quan đến tồn kho và lưu trữ.

Phần mềm cho phép doanh nghiệp số hóa cả 3 hình thức sản phẩm:

– Sản phẩm đơn

– Sản phẩm nhiều phiên bản

– Gói sản phẩm

Các bước sử dụng sản phẩm

Bước 0. Chuẩn bị file sản phẩm

Bước 1. Cài đặt sản phẩm

Bước 2. Tạo mới sản phẩm

Bước 3. Quản lý sản phẩm

Bước 0. Chuẩn bị file sản phẩm

Hãy chuẩn bị file sản phẩm theo định dạng mẫu. Chúng ta có thể tải file dữ liệu tại: Mẫu-import-hàng-hóa-sản-phẩm

Bước 1. Cài đặt sản phẩm

Trước khi tạo được danh mục sản phẩm để lưu trữ trên phần mềm, người dùng cần cấu hình các thông số chung của sản phẩm bao gồm:

 • Đơn vị sản phẩm
 • Nhóm sản phẩm
 • Thuộc tính sản phẩm
 1. Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng  ở góc phải > Chọn phân hệ Kho hàng
 2. Chọn Cài đặt  ở góc bên phải màn hình > Chọn Cài đặt khác
 3. Tại màn hình cài đặt danh mục Đơn vị sản phẩm > Chọn Tạo mới để thêm các đơn vị của sản phẩm:
 • Nhập đơn vị của sản phẩm: chiếc, cái, hộp,…
 • Chọn Cập nhật để lưu lại.

Chuyển sang danh mục Nhóm sản phẩm > Chọn Tạo mới nhóm sản phẩm:

 • Nhập tên nhóm sản phẩm và chọn nhóm sản phẩm cha (nếu có)
 • Chọn Cập nhật để lưu lại.

Chuyển sang danh mục Thuộc tính sản phẩm > Chọn Tạo mới

 • Nhập tên thuộc tính sản phẩm
 • Chọn kiểu thuộc tính:

Bước 2. Tạo mới sản phẩm

Cách 1. Tạo mới thông thường

 1. Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng  ở góc phải > Chọn phân hệ Kho hàng
 2. Chọn Hàng hóa, tại danh mục Sản phẩm > Chọn Tạo mới ở góc trái màn hình
 • Sản phẩm đơn: là sản phẩm độc lập được bán, ví dụ như áo sơ mi, găng tay
 • Sản phẩm nhiều phiên bản: là sản phẩm có nhiều biến thể nhưng đồng dạng với nhau, ví dụ như: Iphone/16GB/Vàng, Iphone/16GB/Hồng,…
 • Gói sản phẩm: Là sản phẩm bao gồm nhiều sản phẩm đơn khác nhau, ví dụ như giỏ quà, bộ quần áo,…

Bảng mô tả các trường thông tin:

Lưu ýCác trường sao đỏ (*)  là bắt buộc phải nhập

Cách 2. Tạo mới sản phẩm bằng thao tác import

Trong trường hợp người dùng có quá nhiều dịch vụ, có thể thực hiện import hàng loạt dịch vụ để tiết kiệm thời gian và công sức.

 • Chuẩn bị dữ liệu và nhập vào file excel bao gồm các trường thông tin của sản phẩm như ở màn hình Tạo mới sản phẩm
 • Tại màn hình danh sách Sản phẩm, chọn [Import] ở góc phải màn hình > Chọn Import sản phẩm
 • Tiến hành nhập các thông số

Bảng mô tả tính năng:

 • Sau khi thực hiện các thao tác trên, ấn Cập nhật để import sản phẩm
 • Hệ thống sẽ hiển thị ở màn hình chờ
 • Kết quả import nếu thành công/ thất bại thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên màn hình > Click vào Lỗi để kiểm tra lỗi, sau đó quay lại file excel sửa lại theo đúng định dạng.

Bước 3. Quản lý sản phẩm

 • Bảng mô tả các tác vụ quản lý sản phẩm:


Dịch vụ

Dịch vụ là hàng hóa vô hình có thể hoặc không thể định lượng, được cung ứng để đáp ứng nhu cầu như: dịch vụ du lịch, thời trang, chăm sóc sức khoẻ…và mang lại lợi nhuận. Trong quản lý dịch vụ, yếu tố giá cả là yếu tố quan trọng vì thường xuyên biến động theo nhu cầu thị trường.

Phần mềm giúp doanh nghiệp số hóa cả 3 hình thức dịch vụ lên hệ thống:

– Dịch vụ đơn

– Dịch vụ nhiều phiên bản

– Gói dịch vụ

Các bước sử dụng dịch vụ

Bước 0. Chuẩn bị file dịch vụ

Bước 1. Cài đặt dịch vụ

Bước 2. Tạo mới dịch vụ

Bước 3. Quản lý dịch vụ

Bước 0. Chuẩn bị file dịch vụ

Hãy chuẩn bị file sản phẩm theo định dạng. Chúng ta có thể tải file dữ liệu tại: Mẫu-import-dịch-vụ

Bước 1. Cài đặt dịch vụ

Trước khi tạo được danh mục dịch vụ để lưu trữ trên phần mềm, người dùng cần cấu hình các thông số chung của dịch vụ bao gồm:

 • Đơn vị dịch vụ
 • Nhóm dịch vụ
 1. Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng  ở góc phải > Chọn phân hệ Kho hàng
 2. Chọn Cài đặt   ở góc bên phải màn hình > Chọn Cài đặt khác
 3. Tại màn hình cài đặt danh mục Đơn vị dịch vụ > Chọn Tạo mới để thêm các đơn vị của dịch vụ:
 • Nhập đơn vị của dịch vụ: Gói, tuần, tháng,…
 • Chọn Cập nhật để lưu lại.

Chuyển sang danh mục Nhóm dịch vụ > Chọn Tạo mới nhóm dịch vụ:

 • Nhập tên nhóm dịch vụ và chọn nhóm dịch vụ cha (nếu có)
 • Chọn Cập nhật để lưu lại.

Bước 2. Tạo mới dịch vụ

Cách 1. Tạo mới thông thường

 1. Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng ở góc phải > Chọn phân hệ Kho hàng
 2. Chọn Hàng hóa, tại danh mục Dịch vụ > Chọn Tạo mới ở góc trái màn hình
 • Dịch vụ đơn: là dịch vụ độc lập được bán, ví dụ như chăm sóc da, thay dầu,…
 • Dịch vụ nhiều phiên bản: là dịch vụ có nhiều biến thể nhưng đồng dạng với nhau, ví dụ như: làm website doanh nghiệp, làm website bán hàng,…
 • Gói dịch vụ: Là dịch vụ bao gồm nhiều dịch vụ đơn khác nhau, ví dụ như bảo dưỡng xe, làm đẹp,…

Bảng mô tả các trường thông tin:

Cách 2. Tạo mới dịch vụ bằng thao tác import

Trong trường hợp người dùng có quá nhiều dịch vụ, có thể thực hiện import hàng loạt dịch vụ để tiết kiệm thời gian và công sức.

 • Chuẩn bị dữ liệu và nhập vào file excel bao gồm các trường thông tin của dịch vụ như ở màn hình Tạo mới dịch vụ
 • Tại màn hình danh sách Dịch vụ, chọn Import ở góc phải màn hình > Chọn Import dịch vụ
 • Tiến hành nhập các thông số

Bảng mô tả tính năng:

 • Sau khi thực hiện các thao tác trên, ấn Cập nhật để import dịch vụ
 • Hệ thống sẽ hiển thị ở màn hình chờ
 • Kết quả import nếu thành công/ thất bại thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên màn hình > Click vào Lỗi để kiểm tra lỗi, sau đó quay lại file excel sửa lại theo đúng định dạng.

Bước 3. Quản lý dịch vụ

 • Bảng mô tả các tác vụ quản lý dịch vụ:


Seri/Imei

Seri/imei là dãy số (có thể chứa cả chữ cái) duy nhất nhằm nhận diện một đơn vị hàng hóa riêng lẻ. Số Seri/imei nhằm để chống hàng giả hàng nhái, hàng bị ăn cắp.

Các bước sử dụng Seri/imei

Bước 0. Chuẩn bị dữ liệu thêm mới Seri/imei

Bước 1. Thêm mới Seri/imei

Bước 2. Quản lý seri/imei

Bước 0: Chuẩn bị dữ liệu Seri/imei

Bạn hãy chuẩn bị file số seri/imei hàng hóa đang được sử dụng tại doanh nghiệp bạn theo mẫu. Chúng ta có thể tải file dữ liệu mẫu tại Dữ-liệu-mẫu-Seri_imei

Bước 1: Thêm mới Seri/imei

Sau khi chuẩn bị dữ liệu seri/emei của hàng hóa, bạn truy cập  > Chọn Kho hàng > Chọn Hàng hóa > Chọn Seri/imei để cập nhật dữ liệu seri/imei lên hệ thống

Lưu ý: Để cập nhật được seri/imei cho 1 hàng hóa nào đó thì bạn phải đảm bảo hàng hóa đó có cho phép quản lý theo Seri/imei

Bạn có 2 cách để thêm mới đối tượng Seri/imei

Cách 1: Tạo mới

Tạo mới là cách để thêm mới từng đối tượng seri/imei một. Cách này thường sử dụng khi cần thêm một vài seri/imei cho hàng hóa (số lượng ít).

Các bước cụ thể:

 • Chọn biểu tượng Tạo mới (tại góc trên bên trái màn hình)
 • Tại mục Sản phẩm, bạn có thể tạo nhanh bằng cách chọn  để tạo mới (Tại góc trên bên phải màn hình)
 • Nhập vào các thông tin seri/imei cần quản lý tại màn hình tạo mới

[Sản phẩm]: Chọn tên sản phẩm

[Kho]: Chọn kho chứa sản phẩm

[Số seri/imei]: Điền số seri/imei cho sản phẩm

[Ngày sản xuất]: Ngày sản xuất ra sản phẩm số seri/imei đó

[Chi tiết]: Có thể điền thêm mô tả cho sản phẩm

Một sản phẩm có thể chứa nhiều số seri/imei, bạn chọn (+) để điền thêm seri/imei cho sản phẩm đó.

Cách 2: Import

Import là cách để thêm mới nhiều đối tượng seri/imei trong 1 lần cập nhật. Cách này được sử dụng để cập nhật số  seri/imei cho nhiều hàng hóa Cụ thể:

 • Chọn biểu tượng  [Import] (Tại góc trên bên phải màn hình)
 • Đính kèm file excel đã được chuẩn bị (file mẫu và định dạng dữ liệu đã đính kèm tại Bước 0)

 • Điền thông tin Từ hàng đến Đến hàng: Chọn hàng bắt đầu và kết thúc chứa dữ liệu muốn import trong file excel, nếu để trống trường Đến hàng thì hệ thống sẽ import đến hàng cuối cùng chứa dữ liệu trong file excel
 • Chọn tên Trường dữ liệu trên phần mềm > Sau đó chọn cột chứa dữ liệu tương ứng trong file excel. Chọn biểu tượng  (+) Dấu cộng để thêm các trường muốn import

Lưu ý: Trong danh sách Trường dữ liệu, những trường có chữ màu đỏ là trường bắt buộc phải import

 • Sau đó chọn Cập nhật, hệ thống sẽ ở màn hình chờ
 • Sau khi hoàn thành import, hệ thống sẽ hiển thị kết quả import Tạo mới/Thay đổi/Lỗi. Đối tượng có kết quả Tạo mới/Thay đổi có nghĩa import thành công, nếu kết quả là Lỗi thì click vào ô Lỗi để kiểm tra, sau đó chỉnh sửa trong file excel theo đúng chuẩn và tiến hành import lại dòng lỗi
 • Chúng ta có thể kiểm tra Lịch sử import từng lần bằng cách chọn biểu tượng Import góc phải màn hình > Xem lịch sử import seri/ imei. Trên danh sách lịch sử import bảng giá chúng ta sẽ xem được số bảng giá import thành công từng lần là bao nhiêu, người thực hiện import, thời gian bắt đầu import,…

  Bước 2: Quản lý seri/imei

  Các tác vụ tại màn hình danh sách Seri/Imei: