Đơn hàng mua

Đơn hàng mua là một dạng đối tượng thể hiện giao dịch mua bán giữa công ty bạn với 1 nhà cung cấp khác.

Làm sao để bắt đầu sử dụng Đơn hàng mua?

Để quản lý Đơn hàng mua, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1. Cài đặt đơn hàng mua

Bước 2. Tạo mới đơn hàng mua

Bước 3. Quản lý đơn hàng mua


Bước 1. Cài đặt đơn hàng mua

Để có thể sử dụng hiệu quả và chính xác nhất, đầu tiên bạn cần thực hiện cài đặt các thông tin của đơn hàng bán. Để thực hiện cài đặt, bạn thao tác theo các bước sau:

  • Chọn vào biểu tượng mũi tên   cạnh biểu tượng avatar (góc trên bên phải màn hình) > Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Mua hàng
  • Màn hình cài đặt đơn hàng mua hiển thị

  • Sau khi đã cài đặt các thông số phù hợp, chọn Cập nhật để lưu thông tin.

Bước 2. Tạo mới đơn hàng mua

Sau khi hoàn thành cài đặt thông tin, bạn trở lại   >>phân hệ Mua hàng >> Chọn Đơn hàng mua

Khi phát sinh đơn hàng mua với nhà cung cấp, bạn có thể tạo mới đơn hàng để lưu lại lịch sử, theo dõi và quản lý.

Có 2 cách để tạo đơn hàng mua trên hệ thống: Tạo mới( khi số lượng đơn hàng bán bạn cần tạo mới ít, có thể thao tác trên từng đơn một) và Import( khi số lương đơn hàng bán nhiều hơn, mất thời gian khi tạo từng đơn)

Cách 1:  Để tạo mới 1 đơn hàng bán, bạn chọn [Tạo mới]  ở góc trên phía bên trái màn hình.

Màn hình tạo mới hiển thị

Bạn có thể chọn nhiều sản phẩm, dịch vụ hoặc nhiều đối tượng liên quan trên 1 đơn hàng mua bằng cách ấn dấu (+)  để thêm dòng nhập dữ liệu

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin bạn chọn [Cập nhật] để lưu thông tin và tạo đơn hàng bán hoặc [Hủy bỏ] để hủy bỏ thông tin vừa nhập.

Cách 2: Import

Trước khi import bạn cần chuẩn bị 1 file excel có chứa dữ liệu đơn hàng bán, bạn có thể tải file mẫu Import_donhangmua

Từ màn hình chính của Đơn hàng mua, chọn tác vụ Import ở phía trên góc bên phải màn hình

Màn hình import thể hiện như sau

Sau khi hoàn thành đầy đủ các thông tin trên, bạn ấn [Cập nhật] để bắt đầu import hoặc [Hủy bỏ] để hủy các thông tin trên.

Lưu ý: Bạn click vào dấu (+) để thêm các dòng nhập trường import.

Màn hình sau khi import hiển thị như sau:

Bạn có thể theo dõi kết quả import tại đây:

Tạo mới: Kết quả Tạo mới thể hiện import thành công trên dòng dữ liệu này, 1 đơn hàng bán đã được tạo trên hệ thống

Thay đổi: Kết quả Thay đổi thể hiện import thành công nhưng mã đơn hàng này đã có trên hệ thống, nhưng thông tin của đơn hàng sẽ được thay thế bằng thông tin mới bạn vừa import nên

Lỗi: Kết quả Lỗi thể hiện import không thành công, bạn click chuột vào biểu tượng này để xem chi tiết lỗi là gì? Có thể là do mã nhà cung cấp, hoặc mã sản phẩm bạn import cho đơn hàng này chưa được tạo trên hệ thống. Bạn cần chỉnh sửa lại dữ liệu trên file excel của bạn để thực hiện import lại.

Lưu ý: Khi thực hiện import lại, bạn chỉ cần import những dòng import bị lỗi


Bước 3. Quản lý đơn hàng mua

Sau khi bạn tạo mới các đơn hàng mua, màn hình thể hiện 1 đơn hàng mua như sau. Từ màn hình danh sách, bạn có thể xem chi tiết 1 đơn hàng mua bằng cách click chuột vào mã đơn hàng mua.

Trên 1 đơn hàng mua, có các tác vụ như sau:

Để thực hiện các tác vụ này, bạn click vào biểu tượng tác vụ tương ứng ở phía trên góc bên phải màn hình hoặc click chuột phải trên đơn hàng cần thực hiện từ màn hình danh sách