Tài khoản

Tài khoản được xem là những cuốn sổ điện tử khi nói về tài chính của một công ty, dùng để ghi chép lại và báo cáo về số lượng của hầu hết bất cứ thứ gì có giá trị bằng tiền trong doanh nghiệp,ghi nhận lại lịch sử những lần thu/chi tiền với nhiều mục đích như: trả tiền cho nhà cung cấp, tiền lương nhân viên, thu tiền của khách hàng, theo dõi công nợ của khách hàng trong quá trình bán hàng, thu/chi nội bộ.

Tài khoản bao gồm tài khoản tiền mặt, tài khoản tiền gửi ngân hàng, ví điện tử,…

Làm thế nào để quản lý tài khoản?

Để quản lý tài khoản, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 0: Chuẩn bị danh sách tài khoản của công ty bạn

Bước 1: Hướng dẫn tạo tài khoản

Bước 2: Quản lý tài khoản


Bước 0: Chuẩn bị danh sách tài khoản

Mỗi công ty sẽ có các loại tài khoản khác nhau, sau đây là ví dụ một số tài khoản:

Bước 1: Hướng dẫn tạo tài khoản

Để có thể chọn tài khoản cho những lần thu/chi, trước tiên người dùng cần tạo ra tài khoản. Tạo mới tài khoản như sau:

 1. Vào menu , chọn phân hệ Thu chi > chọn Tài khoản
 2. Click chọn Tạo mới ở góc trái màn hình

Các trường cần lưu ý:

Click chọn [Cập nhật] để lưu lại thông tin tài khoản vừa tạo

Lặp lại các mục 1,2, 3 bạn sẽ có Danh sách tài khoản như sau:

Các trường cần lưu ý:


Bước 2: Quản lý tài khoản

 • Sửa Tài khoản:
 1. Click chuột trái vào tên tài khoản bạn muốn sửa
 2. Chọn Sửa > Sửa thông tin

 • Xóa Tài khoản:
 1. Click chuột trái vào tên tài khoản bạn muốn xóa
 2. Chọn Xóa

Lưu ý: Bạn chỉ có thể xóa 1 tài khoản đi khi tài khoản đó chưa phát sinh giao dịch (phiếu thu hoặc phiếu chi)

 • Xuất file Danh sách tài khoản: Xuất file danh sách tài khoản phát sinh khi bạn muốn báo cáo số tiền trong tài khoản để Sếp duyệt

Các bước Export:

 1. Tại màn hình danh sách tài khoản, chọn [Export]  ở góc trên bên phải màn hình
 2. Chọn trường thông tin bạn muốn xuất

3. Chọn Tải file > Hệ thống sẽ trả về file excel