Phiếu chuyển tiền

Phiếu chuyển tiền được sử dụng khi người dùng có phát sinh muốn luân chuyển một số tiền từ tài khoản này sang tài khoản khác.

Làm thế nào để quản lý phiếu chuyển tiền?

Bước 1. Tạo mới phiếu chuyển tiền

Bước 2. Tác vụ trên từng phiếu chuyển tiền


Bước 1. Tạo mới phiếu chuyển tiền

  1. Tại màn hình trang chủ, click vào biểu tượng  ở góc phải > Chọn phân hệ Thu chi
  2. Chọn danh mục Phiếu chuyển tiền
  3. Click chọn Tạo mới  ở góc trái màn hình
  4. Nhập các thông tin Phiếu chuyển tiền:

Bảng mô tả các trường thông tin:

Lưu ý: Các trường có dấu * đỏ là trường bắt buộc phải nhập/ chọn

5. Click Cập nhật để lưu Phiếu chuyển tiền.


Bước 2. Tác vụ trên từng phiếu chuyển tiền

Sau khi Phiếu chuyển tiền tạo mới thành công, màn hình chi tiết hiển thị thông tin phiếu, tùy thuộc vào quyền sẽ thực hiện các tác vụ trên phiếu.

Bảng mô tả các tác vụ: