Khuyến mại

Là hoạt động xúc tiến thương mại của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định. Khuyến mại giúp khuyến khích việc bán hàng, mang lại lợi ích tiêu dùng, nhằm thúc đẩy khách hàng mua hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn.

Làm sao để sử dụng tính năng này trên phần mềm?

Bước 0. Hãy tìm hiểu những hình thức khuyến mãi của công ty bạn

Bước 1. Tạo mới khuyến mại

Bước 2. Quản lý khuyến mại


Bước 0. Tìm hiểu thông tin

Hãy tìm hiểu những hình thức khuyến mại mà công ty bạn sẽ thực hiện để thu hút khách hàng tiềm năng mua sản phẩm, dịch vụ bên mình


Bước 1. Tạo mới khuyến mại

Để thiết lập các chương trình khuyến mại, người dùng thực hiện các thao tác sau:

 • Click biểu tượng Menu  chọn phân hệ Bán hàng
 • Chọn mục Khuyến mại ở menu trái của màn hình
 • Chọn biểu tượng Tạo mới (tại góc trên bên trái màn hình)

 • Nhập vào các thông tin khuyến mại cần quản lý tại màn hình tạo mới. Chọn các tab Thông tin chung, Chi tiết khuyến mại

Lưu ý: Những trường dữ liệu có dấu là trường dữ liệu bắt buộc phải nhập

 • Sau khi nhập các thông tin, click nút Cập nhật để lưu thông tin

Các tác vụ, trạng thái trên màn hình danh sách Khuyến mại (Tại góc trên bên phải màn hình)


Bước 2. Quản lý đối tượng

Khuyến mại bao gồm những trường thông tin cần quản lý:

 • Chi tiết khuyến mại bao gồm:

– Mua sản phẩm tặng sản phẩm:

 • [Sản phẩm][SL bán]: Nhập sản phẩm bán và số lượng bán
 • [Sản phẩm tặng], [SL tặng]: Nhập sản phẩm được tặng
 • [Lặp tối đa]: Số lần lặp tối đa. Ví dụ: Mua 1 điện thoại sẽ tặng 1 tai nghe, tối đa 2 lần

=> Mua 2 điện thoại sẽ được tặng 2 tai nghe
=> Mua 3 điện thoại sẽ được tặng 2 tai nghe

– Tặng sản phẩm theo số lượng hàng bán:

 • [Giá trị ĐH từ]: Những đơn hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị này sẽ được hưởng khuyến mãi
 • [Sản phẩm tặng][SL tặng]: Nhập sản phẩm khuyến mại và số lượng
 • [Lặp tối đa]: Số lần lặp tối đa. Ví dụ: Đơn hàng từ 5 triệu sẽ được tặng 1 tai nghe, tối đa 2 lần

=> Đơn hàng trên 10 triệu sẽ được tặng 2 tai nghe
=> Đơn hàng trên 15 triệu cũng chỉ được tặng 2 tai nghe

– Chiết khấu theo trên tổng giá trị đơn hàng/ hợp đồng (chiết khấu theo %):

 • [Giá trị ĐH từ]: Những đơn hàng có giá trị lớn hơn hoặc bằng giá trị này sẽ được hưởng khuyến mãi
 • [Chiết khấu]: Nhập số phần trăm chiết khấu
 • [Số tiền tối đa]: Số tiền chiết khấu tối đa. Ví dụ: Đơn hàng từ 1 triệu sẽ được chiết khấu 10%, số tiền chiết khấu không vượt quá 300k.

– Chiết khấu theo số lượng sản phẩm:

 • [Sản phẩm]: Sản phẩm được áp dụng chương trình khuyến mại
 • [SL từ]: Số lượng sản phẩm tối thiểu cần mua để được hưởng chương trình khuyến mại
 • [Chiết khấu]: Nhập số phần trăm chiết khấu
 • [Số tiền tối đa]: Số tiền chiết khấu tối đa. Ví dụ: Khi mua từ 2 điện thoại sẽ được chiết khấu 20%, số tiền chiết khấu không vượt quá 500k

Trên mỗi chiến dịch khuyến mại bao gồm các tác vụ sau: