Hợp đồng bán

Hợp đồng bán hàng là hợp đồng trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc tài sản, là đối tượng trao đổi từ người bán (hoặc nhà cung cấp) cho người mua (hoặc bên mua) cho một giá trị đã thỏa thuận bằng tiền (hoặc bằng số tiền tương đương) hoặc hứa trả lại cái tương tự. Đây là một loại hợp đồng pháp lý cụ thể.

Làm sao để sử dụng tính năng này trên phần mềm?

Bước 0. Hãy chuẩn bị file danh sách hợp đồng bán của công ty bạn

Bước 1. Cài đặt hợp đồng bán

Bước 2. Tạo mới hợp đồng bán

Bước 3. Quản lý hợp đồng bán


Bước 0. Chuẩn bị file hợp đồng bán

Hãy chuẩn bị file hợp đồng bán theo mẫu, chúng ta có thể tải file dữ liệu tại: Hợp đồng bán


Bước 1. Cài đặt hợp đồng bán

Khi bắt đầu sử dụng hợp đồng bán, bạn hãy thực hiện những cài đặt trước để ứng dụng có hiệu quả những tiện ích mà quản lý hợp đồng bán mang lại. Để thực hiện cài đặt chung, bạn thao tác theo các bước sau:

 • Chọn vào biểu tượng   cạnh biểu tượng avatar (góc trên bên phải màn hình) > Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Bán hàng
 • Trong màn hình cài đặt Bán hàng  > Chọn mục Mẫu hợp đồng bán  > Chọn biểu tượng [Tạo mới] > Cài đặt lựa chọn từng option theo quy định của công ty bạn (có giải thích cụ thể ở từng option)
 • Nhập [Tên hợp đồng], [Loại hợp đồng], [Người phụ trách mặc định],
  [Cấu trúc mã hợp đồng]: là mã hợp đồng sẽ tự động hiển thị khi được cài đặt ở đây

 • Hàng hóa, dịch vụ: chọn sản phẩm, dịch vụ ứng với Hợp đồng, nhập giá bán, số lượng, chiết khấu, VAT của từng sản phẩm nếu có.
 • Cài đặt Lý do thanh lý hợp đồng. Chọn biểu tượng [Tạo mới] (tại góc trên bên trái màn hình) > Nhập lý do thanh lý


Bước 2. Tạo mới hợp đồng bán

Sau khi hoàn thành cài đặt thông tin, bạn trở lại phân hệ Bán hàng > Chọn Hợp đồng bán

Cách 1: Tạo mới

Tạo mới là cách để thêm mới từng đối tượng hợp đồng bán một. Cách này thường sử dụng khi cần thêm một vài hợp đồng (số lượng ít).

Các bước cụ thể:

 • Chọn biểu tượng [Tạo mới] (tại góc trên bên trái màn hình)
 • Nhập vào các thông tin hợp đồng bán cần quản lý tại màn hình tạo mới. Chọn các tab Thông tin, Hàng hóa, Khuyến mại, Doanh số, Thanh toán, Liên quan để cập nhật thông tin tương ứng

Cách 2: Import

Import là cách để thêm mới nhiều đối tượng hợp đồng bán trong 1 lần cập nhật. Cách này được sử dụng để cập nhật số lượng nhiều hợp đồng bán. Cụ thể:

 • Chọn biểu tượng Import tại góc trên bên phải màn hình
 • Đính kèm file excel đã được chuẩn bị

 • Điền thông tin Từ hàng đến Đến hàng: Chọn hàng bắt đầu và kết thúc chứa dữ liệu muốn import trong file excel, nếu để trống trường Đến hàng thì hệ thống sẽ import đến hàng cuối cùng chứa dữ liệu trong file excel
 • Chọn tên Trường dữ liệu trên phần mềm > Sau đó chọn cột chứa dữ liệu tương ứng trong file. Chọn biểu tượng (+)  để thêm các trường muốn import
 • Tại mục Thông tin khác: Chọn thêm các đối tượng khác cần import như Nội dung hợp đồng, Hình thức thanh toán, Doanh số
 • Sau đó chọn Cập nhật, hệ thống sẽ ở màn hình chờ
 • Sau khi hoàn thành import, hệ thống sẽ hiển thị kết quả import Tạo mới/Lỗi. Đối tượng có kết quả Tạo mới có nghĩa import thành công, nếu kết quả là Lỗi thì click vào ô Lỗi để kiểm tra, sau đó chỉnh sửa trong file excel theo đúng chuẩn và tiến hành import lại dòng lỗi
 • Chúng ta có thể kiểm tra lịch sử import từng lần bằng cách chọn biểu tượng Import góc phải màn hình > Xem lịch sử import hợp đồng bán. Trên danh sách lịch sử import hợp đồng bán chúng ta sẽ xem được số đơn hàng bán import thành công từng lần là bao nhiêu, người thực hiện import, thời gian bắt đầu import,…
 • Các tác vụ trên màn hình danh sách Hợp đồng bán (Tại góc trên bên phải màn hình)


Bước 3. Quản lý đối tượng

Các tính năng tại màn hình chi tiết hợp đồng bán (góc trên bên phải màn hình)


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *