Doanh số

Doanh số bán hàng có thể hiểu đơn giản là tổng tiền kiếm được do hoạt động kinh doanh bán ra tổng số mặt hàng của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định. Doanh số bao gồm số tiền đã thu và số tiền chưa thu

Làm sao để sử dụng tính năng này trên phần mềm?

Bước 0. Hãy tính toán số % doanh số, hoa hồng cho phù hợp với các nhân viên của công ty bạn

Bước 1. Cài đặt doanh số

Bước 2. Tạo mới doanh số

Bước 3. Quản lý doanh số


Bước 0. Tính toán số % doanh số, số tiền hoa hồng

Hãy chuẩn bị những thông tin về % doanh số, số tiền hoa hồng cho các nhân viên trong công ty để thúc đẩy sự bán hàng của nhân viên với hiệu suất cao nhất, đem lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp


Bước 1. Cài đặt doanh số

Khi bắt đầu sử dụng doanh số, bạn hãy thực hiện những cài đặt trước để ứng dụng có hiệu quả những tiện ích mà quản lý doanh số mang lại. Để thực hiện cài đặt chung, bạn thao tác theo các bước sau:

 • Chọn vào biểu tượng   cạnh biểu tượng avatar (góc trên bên phải màn hình) > Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Bán hàng
 • Trong màn hình cài đặt Bán hàng  > Chọn mục Đơn hàng bán
 • Cài đặt các thông số về doanh số, hoa hồng (Có giải thích cụ thể ở từng mục)
 • Tích chọn nút Cập nhật để lưu cài đặt.

Bước 2. Tạo mới doanh số

Bạn có 2 nguồn để thêm mới đối tượng Doanh số:

Cách 1: Tạo mới từ Đơn hàng bán/Hợp đồng bán

Các bước cụ thể:

 • Trên màn hình tạo mới đơn hàng bán/hợp đồng bán sau khi nhập các thông tin chung chọn tab Doanh số

 • Nhập vào các thông tin doanh số cần quản lý tại màn hình tạo mới

 • Tích chọn nút Cập nhật để lưu thông tin

Lưu ý: Để người phụ trách đơn hàng/hợp đồng được hưởng doanh số (hiển thị giá trị doanh số trên màn hình danh sách doanh số) thì điều kiện là khách hàng phải thanh toán (nghĩa là phải có những phiếu thu ở trạng thái Đã duyệt)

Cách 2: Tạo mới từ màn hình doanh số

Sau khi hoàn thành cài đặt thông tin Doanh số, bạn trở lại chọn phân hệ Bán hàng  > Chọn Doanh số

Các bước cụ thể:

 • Chọn biểu tượng Tạo mới (tại góc trên bên trái màn hình) hiển thị popup Thêm mới doanh số
 • Nhập các thông tin doanh số cần quản lý tại màn hình tạo mới

 • Tích chọn nút Cập nhật để lưu thông tin

Lưu ý: Những trường dữ liệu có dấu * là những trường thông tin bắt buộc phải nhập. Cách tính doanh số trên hệ thống: Lấy tổng giá trị đơn hàng bán/hợp đồng bán (sau thuế, chiết khấu) x % Doanh số

 • Các tác vụ trên màn hình danh sách Doanh số/Hoa hồng (Tại góc trên bên phải màn hình)

  Bước 3. Quản lý đối tượng

  Quản lý doanh số cho phép người quản lý theo dõi được doanh số, hoa hồng của từng nhân viên trong tháng là bao nhiêu từ đó hệ thống cho phép lấy số tiền doanh số, hoa hồng ra bảng lương để cộng vào thu nhập cho nhân sự mà không cần phải theo dõi bên ngoài

 • Các trường giá trị trên màn hình danh sách doanh số:
 • Các trường giá trị trên màn hình danh sách hoa hồng: