Cơ hội

Cơ hội trong kinh doanh là sự xuất hiện nhu cầu của khách hàng và theo đó là việc xuất hiện khả năng bán hàng để thoả mãn nhu cầu của nhà sản xuất, kinh doanh và người tiêu thụ. Một cơ hội có thể được gán với một liên hệ. Một liên hệ có thể có nhiều cơ hội tuỳ thuộc vào từng thời điểm  và lĩnh vực quan tâm. Mỗi  cơ hội sẽ được gán với một quy trình kinh doanh và tương ứng với mỗi giai đoạn của quy trình kinh doanh đó

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Cơ hội?

Để quản lý các cơ hội, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1. Cài đặt cơ hội

Bước 2. Tạo mới cơ hội

Bước 3. Quản lý cơ hội


Bước 1: Cài đặt cơ hội

Để bắt đầu sử dụng tính năng này, bạn cần cài đặt, tạo mới các cơ hội hay được hiểu là quy trình bán hàng. Bạn chọn Cài đặt hệ thống > Khách hàng > Quy trình bán hàng, chọn Tạo mới quy trình.

Màn hình tạo mới hiển thị:

Bạn thao tác theo 3 bước sau:

  • Bước 1: Nhập tên quy trình
  • Bước 2: Thêm các trạng thái:

Tại quy trình, có 3 trạng thái hệ thống mặc định, bạn không thể xóa 3 trạng thái này trong quy trình

– Mới: Trạng thái bắt đầu quy trình

– Thành công/ Thất bại: Trạng thái cuối cùng trong quy trình, tương ứng với kết quả thành công hoặc thất bại của cơ hội.

Ngoài ra, bạn có thể thêm các trạng thái khác bằng cách chọn Thêm trạng thái, nhập tên và chọn màu đại diện của trạng thái.

  • Bước 3: Chọn  [Cập nhật] để lưu thông tin hoặc [Hủy bỏ] để hủy thao tác.

Bạn có thể tạo ra nhiều quy trình mà doanh nghiệp bạn đang áp dụng. Các quy trình được tạo ra sẽ hiển thị tại màn hình, bạn có thể sửa hoặc xóa bằng cách chọn biểu tượng Sửa, Xóa hiển thị khi di chuột vào quy trình muốn thao tác.


Bước 2. Tạo mới cơ hội

Để tạo mới 1 Cơ hội, tại màn hình Cơ hội, chọn  [Tạo mới] tại góc trên phía bên trái màn hình.

Nhập các thông tin cần thiết

Lưu ý: Trường thông tin có dấu * đỏ là trường thông tin bắt buộc phải nhập

Tại màn hình Cơ hội bạn có thể xem tất cả các cơ hội được phân chia theo từng Quy trình bán hàng, hoặc theo các trạng thái trong Quy trình: Cơ hội mới, cơ hội đang thực hiện, thất bại hoặc thành công.


Bước 3. Quản lý cơ hội

Bạn có thể xem chi tiết trên cơ hội bằng cách click chuột vào cơ hội đó từ màn hình danh sách.

Trên 1 liên hệ, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau:

Tại màn hình danh sách, bạn có thể thực hiện các tác vụ: Export/Import: Xuất ra hoặc đưa dữ liệu từ file excel, Cài đặt: Chuyển tới màn hình cài đặt và  xem cơ hội trên màn hình Kan ban. Từ màn hình danh sách, bạn chọn tác vụ Kanban  ở phía trên góc bên phải màn hình.

Màn hình Kanban thể hiện như sau:

Màn hình hiển thị các bước trên 1 quy trình và từng cơ hội tương ứng với từng bước. Tại màn hình, bạn có thể theo dõi thông tin tổng quan về 1 cơ hội hoặc chuyển trạng thái của 1 cơ hội bằng cách kéo thả các thẻ của cơ hội. Thao tác chuyển trạng thái tại đây cũng sẽ tương đương với tác vụ chuyển trạng thái tại Màn hình danh sách.

Bạn có thể chọn xem theo các quy trình bán hàng bằng cách chọn tại mũi tên nhỏ bên cạnh Quy trình và chọn Quy trình cần theo dõi.

Trên màn hình Kan ban, bạn có thể thực hiện các tác vụ sau: