Bán hàng

Quản lý bán hàng có thể được hiểu là hoạt động quản trị của một cá nhân hay một nhóm, một tổ chức thuộc lĩnh vực bán hàng. Cùng với đó quản lý bán hàng hỗ trợ cho lực lượng bán hàng giúp triển khai các công việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ của đơn vị ra ngoài thị trường nhằm tối ưu công việc quản lý giúp đạt hiệu quả tối ưu.

Phân hệ Bán hàng cung cấp 6 tính năng chính sau:

  1. Quản lý báo giá
  2. Quản lý đơn hàng bán
  3. Quản lý hợp đồng bán
  4. Quản lý khuyến mại
  5. Quản lý doanh số
  6. Quản lý công nợ

Quản lý báo giá

Quản lý báo giá là nơi nơi lưu trữ những báo giá (giá ước tính hàng hóa/dịch vụ) mà doanh nghiệp sẽ cung cấp cho những khách hàng tiềm năng. Thực tế phổ biến là các doanh nghiệp bán hàng cung cấp cho khách hàng tiềm năng một báo giá (hoặc ước tính) về chi phí cần thiết. Báo giá này sẽ được thực hiện bởi các doanh nghiệp bằng cách sử dụng thông tin mà khách hàng tiềm năng cung cấp, liên quan đến các yếu tố có liên quan có thể ảnh hưởng đến giá. Việc sử dụng tính năng Báo giá là giải pháp hữu ích giúp doanh nghiệp quản lý, kết nối giá nhanh chóng đến khách hàng tiềm năng để tạo ra lợi nhuận cho chính doanh nghiệp mình. Để thiết lập và quản lý Báo giá, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Báo giá


Quản lý đơn hàng bán

Quản lý đơn hàng bán là một dạng đối tượng thể hiện giao dịch bán hàng giữa người mua và người bán. Trong thương mại quốc tế, thông thường đơn hàng bán có nội dung của một hợp đồng mua bán ngoại thương. Nếu bên bán chấp nhận vô điều kiện đơn hàng bán thì hợp đồng mua bán ngoại thương giữa hai bên coi như đã được kí kết. Đơn hàng thường sử dụng trong các trường hợp mua bán nhỏ, pháp nhân là cá nhân, hoặc không có những điều kiện thanh toán, ràng buộc phức tạp đi kèm… Việc sử dụng Đơn hàng bán giúp bạn có thể tạo đơn hàng độc lập, hoặc thuộc 1 hợp đồng nào đó. Để thiết lập và quản lý Đơn hàng bán, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Đơn hàng bán


Quản lý hợp đồng bán

Hợp đồng bán là một đối tượng thể hiện hợp tác, giao dịch của doanh nghiệp với khách hàng. Lâu nay các doanh nghiệp chỉ quản lý bản cứng, không có một nơi để số hóa nó, dẫn đến việc tra cứu, thống kê, cảnh báo gặp rất nhiều khó khăn. Tính năng Quản lý hợp đồng bán sẽ giúp cho doanh nghiệp giải quyết triệt để bài toán đó. Để thiết lập và quản lý Hợp đồng bán, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng bán


Quản lý doanh số

Bất cứ doanh nghiệp nào cũng đều quan tâm đến doanh số, bởi lẽ đây là một trong những thước đo quan trọng để quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Quản lý doanh số giúp doanh nghiệp thống kê được giá trị hàng hóa/dịch vụ bán được trong một khoảng thời gian nhất định từ đó cho phép tính được số tiền doanh số, hoa hồng mà mỗi nhân viên trong tháng nhận được là bao nhiêu, đồng thời có thể xuất thông tin doanh số để tính lương cho nhân sự. Việc sử dụng tính năng Quản lý doanh số giúp tiết kiệm thời gian, quản lý nhanh chóng, chính xác cho các nhà quản lý mà không cần phải theo dõi ở các file dữ liệu rời rạc. Để thiết lập và quản lý Doanh số, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Doanh số


Quản lý khuyến mại

Hiện nay, tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước ngày càng phát triển nhanh và mạnh. Kinh tế phát triền thì nhu cầu về thị trường cũng ngày càng được nâng cao. Để thúc đẩy sự phát triển đó, các doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ của mình đồng thời tiếp thị và đưa ra các hình thức khuyến mại hấp dẫn dành cho khách hàng. Tính năng Khuyến mại sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán thu hút khách hàng với 2 hình thức khuyến mại chính: Tặng quà, chiết khấu. Mỗi hình thức khuyến mại sẽ bao gồm nhiều loại hình khuyến mại con, phù hợp với đặc thù mỗi doanh nghiệp. Để thiết lập và quản lý Khuyến mại, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Khuyến mại


Quản lý công nợ

Quản lý công nợ được coi là một phần vô cùng quan trọng có thể tác động mạnh mẽ đến sự thành công của doanh nghiệp. Việc nhận thức được tầm quan trọng của quản lý công nợ và có những biện pháp để quản lý công nợ hiệu quả là thực sự cần thiết. Việc sử dụng tính năng Quản lý công nợ bán hàng giúp theo dõi các khoản phải thu của khách hàng khi chúng ta bán dịch vụ hàng hóa để doanh nghiệp kiểm soát được tình hình tài chính tốt hơn, giúp cho quy trình quản lý công nợ phải thu sẽ đơn giản, rõ ràng và thuận tiện hơn. Để thiết lập và quản lý Công nợ, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Công nợ

Ngoài 6 tính năng quản lý trên, người quản lý còn dễ dàng theo dõi được quá trình bán hàng và thống kế các chỉ số cần thiết trên màn hình Dashboard.

 

Từ màn hình Dashboard, bạn có thể thiết lập các biểu đồ, thống kê, những con số này sẽ được hệ thống tự động tổng hợp tạo ra các báo cáo nhanh.

Để sửa các dashboard đã được thiết lập, bạn click chuột phải vào dashboard cần sửa. Tại đây, phần mềm đã tạo ra các bộ lọc tự động, như thống kê số lượng Tổng số hợp đồng trong tháng, Tổng doanh thu hợp đồng, Top 10 nhân viên kinh doanh có doanh thu cao nhất…hoặc bộ lọc tùy chỉnh. Bạn có thể tùy chỉnh thông tin thống kê bạn cần.