Tài liệu

Tài liệu là một tài nguyên quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào, chúng cần được lưu trữ, quản lý một cách tập trung và chặt chẽ. Tuy nhiên các tài nguyên đó vẫn đang được quản lý một cách rải rác, khiến việc chia sẻ tài liệu cho nhân viên gặp nhiều khó khăn. Đó là những khó khăn trong việc tìm kiếm, tổng hợp và bảo mật tài liệu.

Giờ đây việc quản lý tài liệu sẽ trở nên dễ dàng hơn, bạn có thể tổng hợp và tìm kiếm tài liệu một cách nhanh chóng. Cùng với đó, người dùng có thể chia sẻ và phân quyền sử dụng tài liệu cho các phòng ban hoặc cá nhân trong công ty.

Làm thế nào để quản lý tài liệu trên phần mềm?

Để dễ dàng trong việc quản lý, phần mềm cung cấp 2 tính năng:

  1. Quản lý tài liệu cá nhân
  2. Quản lý tài liệu công ty

Quản lý tài liệu cá nhân

Hầu hết tất cả nhân sự thuộc một doanh nghiệp đều có những tài liệu riêng liên quan tới công việc của mình. Vì vậy việc quản lý tài liệu cá nhân là vô cùng cần thiết, bạn xem chi tiết tại mục Hướng dẫn quản lý tài liệu cá nhân


Quản lý tài liệu công ty

Tùy vào đặc trưng và cách thức làm việc mà mỗi doanh nghiệp sẽ có những nhu cầu quản lý tài liệu khác nhau. Có những tài liệu có thể công khai cho toàn thể nhân viên trong công ty, bên cạnh đó cũng sẽ có những tài liệu chỉ cho phép một số phòng ban, hội nhóm được xem. Để thực hiện được các công tác quản lý này, bạn xem thêm tại mục Hướng dẫn quản lý tài liệu công ty.