Tài liệu công ty

Trong mỗi doanh nghiệp, việc lưu trữ và quản lý tài liệu công ty là vô cùng quan trọng, bởi đó có thể là những tài liệu liên quan tới chiến lược phát triển, không phải nhân viên nào cũng có thể xem được. Vậy làm thế nào để vừa lưu trữ, vừa có thể chia sẻ cho một số thành viên trong công ty mà vẫn đảm bảo được tính bảo mật?

Làm thế nào để quản lý tài liệu cá nhân của bạn?

Các bước để quản lý tài liệu công ty

Bước 0. Chuẩn bị sẵn các file tài liệu của bạn

Bước 1. Tải tài liệu lên phần mềm

Bước 2. Quản lý tài liệu cá nhân


Bước 0. Chuẩn bị sẵn các file tài liệu của bạn

Để có thể quản lý được tài liệu trên phần mềm, trước tiên bạn cần chuẩn bị trước các file tài liệu của mình để đưa lên phần mềm


Bước 1. Tải tài liệu lên phần mềm

Để có thể lưu trữ và quản lý tài liệu, trước tiên người dùng cần tải tài liệu lên hệ thống bằng cách truy cập vào biểu tượng phân hệ ở góc phải trên màn hình  > Tài liệu > click chọn Tài liệu cá nhân, và thực hiện các thao tác:

  • Tạo thư mục chứa tài liệu bằng cách click chọn vào biểu tượng thư mục ở góc phải trên màn hình

  • Vào thư mục bạn vừa tạo, chọn Tải lên hiển thị ở góc trái màn hình để tải tài liệu lên


Bước 2. Quản lý tài liệu

Với tính năng quản lý tài liệu, người dùng có thể tải tài liệu về thiết bị cá nhân, chia sẻ tài liệu cho người khác. Ngoài ra bạn có thể tạo các thư mục và di chuyển / sao chép tài liệu giữa các thư mục với nhau