Tài liệu cá nhân

Tài liệu cá nhân là tất cả các tài nguyên phục vụ cho công việc của bạn, chính vì thế nó thuộc về quyền quản lý của cá nhân. Người dùng có thể tùy chọn chia sẻ tài liệu của mình cho bất cứ ai trong công ty, ngoài ra có thể phân quyền cho người đó được phép xem, sửa hay quản lý tài liệu của bạn.

Quản lý tài liệu cá nhân của bạn như thế nào?

Các bước để thực hiện quản lý tài liệu cá nhân

Bước 0. Chuẩn bị sẵn các file tài liệu của bạn

Bước 1. Tải tài liệu lên phần mềm

Bước 2. Quản lý tài liệu cá nhân


Bước 0. Chuẩn bị sẵn các file tài liệu của bạn

Để có thể quản lý được tài liệu trên phần mềm, trước tiên bạn cần chuẩn bị trước các file tài liệu của mình để đưa lên phần mềm


Bước 1. Tải tài liệu lên phần mềm

Để có thể lưu trữ và quản lý tài liệu, trước tiên người dùng cần tải tài liệu lên hệ thống bằng cách truy cập vào biểu tượng phân hệ ở góc phải trên màn hình  > Tài liệu > click chọn Tài liệu cá nhân, và thực hiện các thao tác:

  • Tạo thư mục chứa tại liệu bằng cách click chọn vào biểu tượng thư mục ở góc phải trên màn hình

  • Vào thư mục bạn vừa tạo, chọn Tải lên hiển thị ở góc trái màn hình để tải tài liệu lên

Bạn có thể tải các loại tệp word, excel, pdf  hay các dữ liệu dạng audio, video… để lưu trữ phục vụ cho công việc  của mình


Bước 2. Quản lý tài liệu

Với các tính năng quản lý tài liệu, người dùng có thể tải tài liệu về thiết bị cá nhân, chia sẻ tài liệu cho người khác. Ngoài ra bạn có thể tạo các thư mục và di chuyển / sao chép tài liệu giữa các thư mục với nhau