Quản lý lịch cá nhân

Ở mỗi công ty, bất cứ nhân viên nào cũng sẽ có thời gian biểu, lịch làm việc cá nhân của mình. Lịch trình dày đặc có thể sẽ khiến nhân viên quên mất những việc cần phải làm. Thấu hiểu được điều này, tính năng quản lý lịch cá nhân cho phép bạn tạo lịch cho riêng mình và cài đặt nhắc nhở trước khi diễn ra sự kiện. Bạn có thể tạo các lịch cá nhân của riêng mình để dễ dàng phân loại và theo dõi các sự kiện của mình.

Làm thế nào để quản lý lịch cá nhân trên phần mềm?

Bước 0: Lên kế hoạch công việc / sự kiện của bạn

Bước 1: Tạo lịch cá nhân

Bước 2: Tạo mới sự kiện, lịch

Bước 3: Quản lý lịch biểu


Bước 0: Lên kế hoạch công việc / sự kiện

Trước khi thực hiện được tính năng lịch biểu, bạn cần có một kế hoạch cụ thể cho sự kiện / cuộc họp sắp diễn ra, bao gồm các thông tin về: Thời gian, địa điểm, đối tượng tham gia, nội dung sự kiện…


Bước 1: Tạo lịch cá nhân

Cũng giống như lịch chung, để có thể quản lý được lịch, trước tiên bạn cần lập một lịch riêng cho mình. Lịch này sẽ như một thư mục chứa tất các sự kiện, công việc và kế hoạch của bạn.

Để tạo lịch này, bạn truy cập vào biểu tượng mũi tên cạnh biểu tượng tạo mới sự kiện > click chọn Thêm lịch cá nhân 

Bước 2: Tạo mới sự kiện, cuộc họp 

Tính năng Lịch biểu cho phép tạo mới sự kiện hay lịch họp, trong đó bạn có thể mời người tham gia trên hệ thống. Ngoài ra còn cho phép bạn cài đặt các kiểu cảnh báo lịch khác nhau.

Để tạo một sự kiện /Cuộc họp, bạn truy cập vào phân hệ Lịch biểu > Click chọn Sự kiện ở góc trái màn hình:


Bước 3: Quản lý lịch biểu

Các màn hình xem lịch biểu

Với tính năng lịch biểu, người dùng có thể chọn xem theo nhiều kiểu như: Xem theo ngày, xem theo tuần, tháng, hoặc bạn có thể chọn xem theo phòng họp bằng cách click chọn vào tác vụ Xem theo trên thanh công cụ ở góc phải màn hình

Quản lý lịch biểu

Với một sự kiện đã được lên lịch sẵn, người dùng có thể thực hiện các tính năng: Xác nhận tham gia, sửa thông tin sự kiện, thiết lập nhắc nhở, sửa, xóa.