Nhóm, thảo luận

Một công ty sẽ có nhiều phòng ban, với tính chất công việc của mỗi phòng ban là khác nhau. Vì thế sẽ có những bài viết, thông báo mang tính nội bộ của từng phòng. Với đặc thù này, người dùng có thể tạo ra các nhóm với các thành viên riêng biệt, chỉ những thành viên trong nhóm mới được phép đăng tải và theo dõi các bài đăng, hoạt động trong nhóm.

Sử dụng tính năng Nhóm trên phần mềm như thế nào?

  1. Tạo mới /Sửa/Xóa nhóm
  2. Quản lý nhóm
  3. Đăng bài viết lên nhóm

1. Tạo nhóm

Để tạo ra các nhóm nội bộ cho các phòng ban trong công ty, bạn truy cập vào biểu tượng  ở góc phải màn hình > Social > click Nhóm, thảo luận từ menu trái > chọn biểu tượng (+) để tạo mới 1 nhóm

 

Các trường cần lưu ý:

  • Sửa thông tin/Xóa nhóm:

Để sửa thông tin/xóa nhóm, bạn truy cập vào màn hình Nhóm, thảo luận > chọn một nhóm bạn muốn sửa/xoá > chọn biểu tượng dấu ba chấm để sửa/xóa nhóm


2. Quản lý nhóm

Khi được chọn là người quản lý, người dùng có thể Sửa các thông tin trong nhóm, thêm/xóa thành viên vào nhóm, thay đổi ảnh bìa/ảnh đại diện cho nhóm

  • Thêm/Xóa thành viên: Để thêm/xóa thành viên trong nhóm, bạn truy cập vào màn hình Nhóm, thảo luận > chọn một nhóm bạn muốn thêm thành viên > chọn biểu tượng dấu ba chấm để Sửa. Tại đây, bạn thêm người vào trường Thêm thành viên

 

  • Thay ảnh đại diện: Để thay ảnh đại diện, bạn truy cập vào nhóm của mình > chọn biểu tượng bánh răng cạnh ảnh đại diện > thay thế bằng ảnh bạn muốn thay. Thực hiện tương tự đối với ảnh bìa

3. Đăng bài viết lên nhóm

Tính năng đăng bài viết lên nhóm tương tự như đăng bài trên Bảng tin. Bạn xem chi tiết tại mục Đăng bài viết lên bảng tin

Chỉ có các thành viên trong nhóm mới xem được tất cả các bài đăng trong nhóm