Lối tắt

Lối tắt là nơi giúp người dùng truy cập nhanh nhất vào các thông tin cá nhân của mình, bao gồm bảng chấm công cá nhân, bảng lương cá nhân và thông tin sinh nhật của các thành viên khác

Sử dụng tính năng ở Lối tắt như thế nào?

  1. Hướng dẫn xem chấm công
  2. Hướng dẫn xem bảng lương
  3. Hướng dẫn xem thông tin sinh nhật

1. Hướng dẫn xem chấm công

Bảng chấm công cá nhân là nơi ghi lại thông tin chấm công hàng ngày của bạn. Để xem được bảng chấm công của mình, bạn truy cập vào Bảng tin bằng  cách chọn biểu tượng  ở góc phải màn hình > Social > chọn Chấm công ở bên menu trái của màn hình

Tại đây, bạn có thể theo dõi được các thông tin:

  • Thời gian chấm công: Hiển thị thời gian chấm công hàng ngày của bạn.
  • Thời gian làm việc thực tế: Tổng thời gian làm việc thực tế của bạn tính từ ngày đầu tháng
  • Ngoài ra hệ thống còn tổng hợp số công chuẩn bạn phải làm trong một tháng, tổng số lần đi muộn, về sớm, tiền phạt, thời gian làm thêm….

Bạn cũng có thể xem thông tin chấm công của các tháng trước bằng cách chọn biểu tượng lịch ở góc phải màn hình > chọn tháng cần xem.


2. Hướng dẫn xem bảng lương

Hàng tháng khi bảng lương công ty được chốt, thông tin lương cá nhân của bạn sẽ hiển thị ở mục Bảng lương. Để truy cập vào bảng lương cá nhân, tại màn hình Bảng tin, bạn chọn mục Bảng lương ở menu trái của màn hình

Bạn cũng có thể xem thông tin chấm công của các tháng trước bằng cách chọn biểu tượng lịch ở góc phải màn hình > chọn tháng cần xem.


3. Hướng dẫn xem thông tin sinh nhật

Đây là nơi người dùng có thể theo dõi thông tin sinh nhật của đồng nghiệp. Tại đây sẽ hiển thị ra tất cả nhân viên có sinh nhật trong khoảng 60 ngày trở lại.