Đơn xin vắng mặt

Đơn xin vắng mặt là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu vắng mặt một khoảng thời gian trong ca làm việc. Khi tạo đơn vắng mặt, tùy thuộc vào lý do của đơn vắng mặt, hệ thống sẽ tính công hoặc không tính công khoảng thời gian đó.

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn xin vắng mặt trên phần mềm? 

Để sử dụng đơn xin vắng mặt, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn xin vắng mặt

Bước 2: Tạo mới đơn xin vắng mặt

Bước 3: Quản lý đơn xin vắng mặt


Bước 1. Cài đặt đơn xin vắng mặt

Trước khi tạo mới đơn xin vắng mặt, bạn cần thực hiện cài đặt lý do vắng mặt và quy trình duyệt đơn.

Để thực hiện cài đặt lý do đơn vắng mặt, thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng  góc phải màn hình cạnh biểu tượng avatar> Chọn Quản lý hệ thống > Chọn Đơn từ > Lý do vắng mặt
 • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:

Lưu ý: Mỗi lý do vắng mặt sẽ được cấu hình tính công hoặc không tính công, khi người dùng tạo đơn ứng với mỗi lý do trên, hệ thống sẽ tự động tính công hoặc không tính công cho nhân sự.

Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn vắng mặt , xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn từ


Bước 2: Tạo mới đơn xin vắng mặt

Để tạo mới đơn xin vắng mặt, thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình > Chọn Đơn xin vắng mặt
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:


Bước 3: Quản lý đơn xin vắng mặt

2 cách quản lý đơn xin vắng mặt:

Cách 1: Quản lý đơn vắng mặt tại màn hình danh sách

 • Chọn biểu tượng menu góc phải màn hình   > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn vắng mặt.
 • Tại màn hình Danh sách đơn xin nghỉ > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn vắng mặt.

Cách 2: Quản lý đơn vắng mặt tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn vắng mặt, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

Các tính năng quản lý đơn từ

Sau khi tạo đơn từ và đơn từ được duyệt, đơn từ sẽ được link sang để tính toán lại bảng chấm công và bảng lương của nhân sự.