Đơn xin thôi việc

Đơn xin thôi việc là loại đơn phát sinh khi nhân sự muốn nghỉ việc ở doanh nghiệp.

Làm sao để sử dụng đơn xin thôi việc trên phần mềm?

Để sử dụng đơn xin thôi việc, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn xin thôi việc

Bước 2: Tạo mới đơn xin thôi việc

Bước 3: Quản lý  đơn xin thôi việc


Bước 1: Cài đặt đơn xin thôi việc

Để sử dụng được đơn xin thôi việc , bạn cần thực hiện cài đặt lý do thôi việc và quy trình duyệt đơn.

Để thực hiện cài đặt lý do đơn thôi việc, thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng mũi tên góc phải màn hình  cạnh biểu tượng avatar
 • Chọn Đơn từ > Chọn Lý do đơn theo thôi việc
 • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn vắng mặt , xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn


Bước 2: Tạo mới đơn thôi việc

Để tạo mới đơn thôi việc, thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng menu  ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ > Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình> Chọn Đơn xin thôi việc
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:


Bước 3: Quản lý đơn xin thôi việc

2 cách quản lý đơn xin thôi việc:

Cách 1: Quản lý đơn thôi việc tại màn hình danh sách

 • Từ biểu tượng menu    ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên   > Chọn Đơn thôi việc
 • Tại màn hình Danh sách đơn thôi việc > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn thôi việc

Cách 2: Quản lý đơn thôi việc tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn thôi việc, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình, cho phép người quản lý tích chọn các đầu mục công việc đã bàn giao.

Các tính năng quản lý đơn từ

Sau khi người dùng tạo mới đơn xin thôi việc, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.