Đơn xin nghỉ

Đơn xin nghỉ là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu nghỉ một ngày hoặc nhiều ngày. Khi tạo đơn xin nghỉ, tùy thuộc vào lý do xin nghỉ của nhân sự mà hệ thống sẽ tính công hoặc không tính công những ngày nghỉ đó.

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn xin nghỉ trên phần mềm?

Để sử dụng đơn xin nghỉ, bạn theo dõi 3  bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn xin nghỉ

Bước 2: Tạo mới đơn xin nghỉ

Bước 3: Quản lý đơn xin nghỉ


Bước 1: Cài đặt đơn xin nghỉ

Trước khi tạo mới đơn xin nghỉ, bạn cần thực hiện cài đặt lý do xin nghỉ và quy trình duyệt đơn.

Để thực hiện cài đặt lý do đơn xin nghỉ, thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng góc phải màn hình  cạnh biểu tượng avatar > Cài đặt hệ thống > Chọn Đơn từ > Lý do đơn xin nghỉ
 • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn [Cập nhật] để lưu lại cài đặt

Các trường cần lưu ý:

Lưu ý: Trên hệ thống sẽ có mặc định 3 lý do xin nghỉ là nghỉ phép, nghỉ bù, nghỉ thai sản. 

Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn xin nghỉ, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn từ


Bước 2: Tạo mới đơn xin nghỉ

Để tạo mới đơn xin nghỉ, bạn thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng menu góc phải màn hình  > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình > Chọn Đơn xin nghỉ
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:


Bước 3: Quản lý đơn xin nghỉ

2 cách quản lý đơn xin nghỉ:

Cách 1: Quản lý đơn xin nghỉ tại màn hình danh sách

 • Chọn biểu tượng menu góc phải màn hình  > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Đơn xin nghỉ
 • Tại màn hình Danh sách đơn xin nghỉ > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn xin nghỉ.

Cách 2: Quản lý đơn xin nghỉ tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn xin nghỉ, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

Các tính năng quản lý đơn từ

Sau khi tạo đơn từ và đơn từ được duyệt, đơn từ sẽ được link sang để tính toán lại bảng chấm công và bảng lương của nhân sự