Đơn xin làm theo chế độ

Đơn xin làm theo chế độ là loại đơn phát sinh khi người dùng được hưởng chế độ đi muộn về sớm theo luật (ví dụ chế độ thai sản, con nhỏ…). Sau khi đơn được duyệt, người dùng sẽ được tính công đầy đủ trong khoảng thời gian đi muộn, về sớm.

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn làm theo chế độ trên phần mềm?

Để sử dụng đơn làm theo chế độ, bạn theo dõi 3  bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn làm theo chế độ

Bước 2: Tạo mới đơn làm theo chế độ

Bước 3: Quản lý  đơn làm theo chế độ


Bước 1: Cài đặt đơn làm theo chế độ

Trước khi tạo mới đơn làm theo chế độ, bạn cần thực hiện cài đặt lý do đơn theo chế độ và quy trình duyệt đơn.

Để thực hiện cài đặt lý do đơn làm theo chế độ, thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng góc phải màn hình   cạnh biểu tượng avatar
 • Chọn Đơn từ > Lý do đơn theo chế độ
 • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Nhấn [Cập nhật] để lưu lại

Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn làm theo chế độ, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn


Bước 2: Tạo mới đơn làm theo chế độ

Để tạo mới đơn làm theo chế độ, thực hiện các bước sau:

 • Chọn biểu tượng menu  ở góc phải màn hình> Chọn Đơn từ
 •  Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình > Chọn Đơn làm theo chế độ
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:


Bước 3: Quản lý đơn làm theo chế độ

2 cách quản lý đơn làm theo chế độ:

Cách 1: Quản lý đơn làm theo chế độ tại màn hình danh sách

 • Chọn  biểu tượng menu    ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn làm theo chế độ.
 • Tại màn hình Danh sách đơn làm theo chế độ > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn làm theo chế độ

Cách 2: Quản lý đơn làm theo chế độ tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn làm theo chế độ, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

Các tính năng quản lý đơn từ

Sau khi người dùng tạo mới đơn xin làm theo chế độ, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.