Đơn xin công tác

Đơn xin công tác là loại đơn phát sinh khi người dùng đi công tác một ngày hoặc nhiều ngày, khi làm đơn công tác sẽ được tính đủ công cho nhân sự đó.


Làm sao để sử dụng đơn xin công tác trên phần mềm?

Để sử dụng đơn xin công tác, bạn theo dõi 3  bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn xin công tác

Bước 2: Tạo mới đơn xin công tác

Bước 3: Quản lý  đơn xin công tác


Bước 1: Cài đặt đơn xin công tác

Trước khi tạo mới đơn xin công tác, bạn cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn xin công tác. Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn xin công tác, xem hướng dẫn chi tiết tại Cài đặt duyệt đơn


Bước 2: Tạo mới đơn xin công tác

Để tạo mới đơn xin công tác, thực hiện các bước sau:

  • Chọn biểu tượng  ở góc bên phải màn hình> Chọn Đơn từ
  • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình > Chọn Đơn công tác
  • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
  • Chọn[Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:


Bước 3: Quản lý đơn xin công tác

2 cách quản lý đơn xin công tác:

Cách 1: Quản lý đơn xin công tác tại màn hình danh sách

  • Từ biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
  • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn xin công tác
  • Tại màn hình Danh sách đơn xin công tác > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn xin công tác.

Cách 2: Quản lý đơn xin công tác tại màn hình chi tiết đơn

  • Tại màn hình chi tiết đơn xin công tác, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

Các tính năng quản lý đơn từ

Sau khi người dùng tạo mới đơn xin công tác, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.