Đơn tăng ca

Đơn  tăng ca là loại đơn phát sinh khi người dùng muốn làm thêm các ca làm việc nữa ngoài những ca làm việc đã được phân, người dùng sẽ tạo đơn tăng ca để người quản lý có thể duyệt.


Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn tăng ca trên phần mềm?

Để sử dụng đơn tăng ca, bạn theo dõi 3  bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn tăng ca

Bước 2: Tạo mới đơn tăng ca

Bước 3: Quản lý đơn tăng ca

Bước 1: Cài đặt đơn tăng ca

Trước khi tạo mới đơn tăng ca, bạn cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn tăng ca. Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn tăng ca, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn


Bước 2: Tạo mới đơn tăng ca

Để tạo mới đơn tăng ca , thực hiện các bước sau:

  • Chọn biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
  • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình > Chọn Đơn tăng ca
  • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
  • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:

Bước 3: Quản lý đơn tăng ca

2 cách quản lý đơn tăng ca:

Cách 1: Quản lý đơn tăng ca tại màn hình danh sách

  • Chọn biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ >Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Đơn tăng ca.
  • Tại màn hình Danh sách đơn tăng ca > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn tăng ca

Cách 2: Quản lý đơn tăng ca tại màn hình chi tiết đơn

  • Tại màn hình chi tiết đơn tăng ca, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình

Các tính năng quản lý đơn từ

Sau khi người dùng tạo mới đơn tăng ca, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.