Đơn làm thêm

Đơn làm thêm là loại đơn phát sinh khi nhân sự có nhu cầu làm thêm giờ. Hệ thống cho phép cấu hình sẵn công thức tính công làm thêm.

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn làm thêm trên phần mềm?

Để sử dụng đơn làm thêm, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn làm thêm

Bước 2: Tạo mới đơn làm thêm

Bước 3: Quản lý đơn xin làm thêm


Bước 1: Cài đặt đơn làm thêm

Trước khi tạo mới đơn làm thêm, bạn cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn làm thêm. Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn làm thêm, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn


Bước 2: Tạo mới đơn làm thêm

Để tạo mới đơn làm thêm, bạn thực hiện các bước sau:

  • Chọn biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
  • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình > Chọn Đơn check in/out
  • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
  • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:


Bước 3: Quản lý đơn làm thêm

2 cách quản lý đơn làm thêm:

Cách 1: Quản lý đơn làm thêm tại màn hình danh sách

  • Chọn biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ >Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Đơn làm thêm.
  • Tại màn hình Danh sách đơn làm thêm > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn làm thêm.

Cách 2: Quản lý đơn làm thêm tại màn hình chi tiết đơn

  • Tại màn hình chi tiết đơn làm thêm, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

Các tính năng quản lý đơn từ

Sau khi người dùng tạo mới đơn làm thêm, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.