Đơn đổi ca

Đơn đổi ca là loại đơn phát sinh khi người dùng muốn đổi ca làm việc cho chính mình hoặc cho người khác, đổi trong một ngày hoặc đổi những ngày khác nhau. Sau khi đơn được duyệt, ca làm việc của các nhân sự sẽ được tính toán lại.

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn đổi ca?

Để sử dụng đơn đổi ca, bạn theo dõi 3  bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn đổi ca

Bước 2: Tạo mới đơn đổi ca

Bước 3: Quản lý đơn đổi ca


Bước 1: Cài đặt đơn đổi ca

Trước khi tạo mới đơn đổi ca, bạn cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn đổi ca. Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn đổi ca, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn


Bước 2: Tạo mới đơn đổi ca

Để tạo mới đơn đổi ca, thực hiện các bước sau:

  • Chọn biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
  • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình > Chọn Đơn đổi ca
  • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
  • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:


Bước 3: Quản lý đơn đổi ca

2 cách quản lý đơn đổi ca:

Cách 1: Quản lý đơn đổi ca tại màn hình danh sách

  • Chọn biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ >Chọn biểu tượng mũi tên > Chọn Đơn đổi ca.
  • Tại màn hình Danh sách đơn đổi ca > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn đổi ca

Cách 2: Quản lý đơn đổi ca tại màn hình chi tiết đơn

  • Tại màn hình chi tiết đơn đổi ca, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình

Các tính năng quản lý đơn từ

Sau khi người dùng tạo mới đơn đổi ca, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.