Đơn check in /out

Đơn checkin/out  là loại đơn phát sinh khi người dùng quên chốt chấm công lúc đến hoặc lúc về. Nhân sự cần làm đơn để hệ thống tính đủ công cho ngày quên chốt đó. Tùy thuộc vào lý do quên checkin/out, hệ thống sẽ phạt tiền hoặc không phạt tiền của nhân sự quên chốt.

Làm sao để bắt đầu sử dụng đơn check in/out trên phần mềm?

Để sử dụng đơn xin check in/out, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1: Cài đặt đơn check in/out

Bước 2: Tạo mới đơn check in/out

Bước 3: Quản lý đơn check in/out


Bước 1: Cài đặt đơn check in/out

Để sử dụng đơn check in/out, bạn cần cài đặt duyệt cho đơn check in/out.

Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn check in/out, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn từ


Bước 2: Tạo mới đơn check in/out

Để tạo mới đơn check in/out, thực hiện các bước sau:

  • Chọn biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
  • Chọn biểu tượng [Tạo mới] ở góc trái màn hình > Chọn Đơn check in/out
  • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
  • Chọn [Cập nhật] để lưu lại

Các trường cần lưu ý:


Bước 3: Quản lý đơn check in/out

2 cách quản lý đơn check in/out:

Cách 1: Quản lý đơn check in/out tại màn hình danh sách

  • Chọn biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
  • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn check in/out
  • Tại màn hình Danh sách đơn check in/out > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn check in/out

Cách 2: Quản lý đơn check in/out tại màn hình chi tiết đơn

  • Tại màn hình chi tiết đơn check in/out, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình

Các tính năng quản lý đơn từ

Sau khi người dùng tạo mới đơn check in/out, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.