Tiền lương

Tính năng quản lý bảng lương giúp người dùng dễ dàng tạo được bảng lương bằng cách lấy các thông tin về công, lương cơ bản, phụ cấp,… của nhân sự đã được tạo sẵn trên hệ thống.

Phân hệ Bảng lương cung cấp 2 tính năng chính giúp người dùng theo dõi được đầy đủ bảng lương của nhân sự theo từng tháng:

  1. Bảng lương
  2. Loại bảng lương

Bảng lương

Tính năng bảng lương giúp người có thể tạo mới, xem và quản lý lương của nhân sự trên phần mềm, lưu lại lịch sử lương của các tháng. Đồng thời, nhân sự cũng sẽ xem được phiếu lương cá nhân của mình trong phần Lối tắt Bảng lương. Chi tiết xem tại Hướng dẫn chi tiết Bảng lương


Loại bảng lương

Phần lương cho phép người dùng tự động tạo bảng lương với hình thức và phương thức sử dụng như  Excel. Loại bảng lương giúp người dùng thiết lập cấu hình chung của  mỗi bảng lương. Trong 1 công ty có thể tạo nhiều loại bảng lương, áp dụng cho mỗi phòng ban, vị trí khác nhau. Và mỗi loại bảng lương chỉ được tạo ra 1 bảng lương trong 1 kỳ công. Chi tiết xem tại Hướng dẫn chi tiết Bảng lương