Quản lý tài sản

Quản lý tài sản là quản lý các hoạt động liên quan tới tài sản như quá trình giám sát và duy trì, đảm bảo cho tài sản không bị mất mát, hao hụt và sử dụng một cách có hiệu quả nhất và hiểu rõ tình trạng khấu hao của chúng. Không chỉ tránh cho việc thất thoát mà còn giúp cho doanh nghiệp biết chính xác chi phí giá vốn của từng loại tài sản.

Làm sao để quản lý tài sản trên Phần mềm?

Bước 0: Chuẩn bị file tài sản

Bước 1. Cài đặt tài sản

Bước 2. Hướng dẫn tạo mới tài sản

Bước 3. Quản lý tài sản


Bước 0: Chuẩn bị file tài sản

Hãy chuẩn bị file tài sản theo mẫu. Bạn có thể tải file dữ liệu tại: Mẫu-import-tài-sản


Bước 1. Cài đặt tài sản

Bảng mô tả tính năng:

Để sử dụng các tính năng của phân hệ tài sản được hiệu quả, trước hết cần phải thực hiện cài đặt chung cho phân hệ Tài sản:

 • Click vào biểu tượng  bên góc phải màn hình trang chủ
 • Chọn vào phân hệ Tài sản
 • Tại màn hình phân hệ Tài sản > Cài đặt 
 • Thực hiện cài đặt nhóm tài sản, vị trí tài sản và đơn vị tài sản:

Nhóm tài sản: Nhập tên nhóm tài sản và nhóm tài sản cha (nếu có) > Click Cập nhật để lưu lại

Vị trí tài sản: Nhập vị trí tài sản và nhóm vị trí cha (nếu có) > Click Cập nhật để lưu lại

Đơn vị tài sản: Nhập đơn vị tài sản > Click Cập nhật để lưu lại.


Bước 2. Tạo mới tài sản

2.1. Tạo mới thông thường

 • Click [Tạo mới]  góc trái màn hình để thêm mới tài sản
 • Tại màn hình tạo mới tài sản, nhập vào tất cả các thông tin của tài sản

 • Bảng mô tả các trường dữ liệu:

Lưu ý: 

 • Các trường sao đỏ (*)  là bắt buộc phải nhập
 • Checkbox Nhân bản tài sản: Mã tài sản sẽ tự động sinh ra theo số lượng đã nhập, ví dụ: Mã TS001, nhập số lượng =3, tích chọn Nhân bản tài sản => Hệ thống sẽ tự động sinh ra 3 tài sản với các mã: TS001-01, TS001-02, TS001-03.

2.2. Tạo mới bằng thao tác import

Trong trường hợp người dùng có quá nhiều tài sản, có thể thực hiện import hàng loạt tài sản để tiết kiệm thời gian và công sức.

 • Chuẩn bị dữ liệu và nhập vào file excel bao gồm các trường thông tin của tài sản như ở màn hình tạo mới tài sản
 • Tại màn hình danh sách tài sản, chọn  ở góc phải màn hình, chọn “Import tài sản”
 • Tiến hành nhập các thông số

Bảng mô tả tính năng:

 • Sau khi thực hiện các thao tác trên, ấn Cập nhật để import tài sản
 • Hệ thống sẽ hiển thị ở màn hình chờ
 • Kết quả import nếu thành công/ thất bại thì hệ thống sẽ hiển thị thông báo trên màn hình > Click vào Lỗi để kiểm tra lỗi, sau đó quay lại file excel sửa lại theo đúng định dạng.


Bước 3. Quản lý tài sản

Sau khi tạo mới tài sản.Trong chi tiết thông tin chung tài sản thực hiện các tác vụ quản lý tài sản ở góc phải màn hình.

Lưu ý! Có thể thực hiện các tác vụ trên bằng cách click chuột phải vào các tài sản trong màn hình danh sách

Tab Lịch sử tồn kho sẽ thống kê lại chi tiết thông tin tài sản tồn đầu kỳ, tồn cuối kỳ và các tác vụ đã thực hiện

Lưu ý! Có thể thực hiện các tác vụ quản lý tài sản  ở màn hình danh sách bằng cách click chuột phải để chọn các tác vụ