Loại bảng lương

Loại bảng lương là nơi lưu lại những công thức tính lương bằng phương thức sử dụng như công cụ Excel, dữ liệu được lấy từ bảng chấm công tổng hàng tháng và được tổng hợp để xây dưng nên 1 mẫu bảng lương hoàn chỉnh của doanh nghiệp.

Làm sao để bắt đầu sử dụng loại bảng lương?

Để thực hiện xây dựng và quản lý loại bảng lương, bạn thực hiện qua những bước sau:

Bước 0: Chuẩn bị file quy định tính lương

Bước 1: Hướng dẫn tạo loại bảng lương

Bước 2: Quản lý loại bảng lương


Bước 0: Chuẩn bị file quy định tính lương

Để có thể thực hiện xây dựng bảng lương trên hệ thống bạn cần chuẩn bị file quy định gồm các chính sách và công thức tính đầy đủ, rõ ràng


Bước 1: Hướng dẫn tạo loại bảng lương

Để tạo mới loại bảng lương, bạn cần thực hiện theo các bước sau:

  • Chọn biểu tượng menu các phân hệ  (góc phải màn hình)
  • Ở màn hình tổng hợp các phân hệ > Chọn Bảng lương > Chọn Loại bảng lương
  • Chọn biểu tượng [Tạo mới ] (góc trái màn hình)
  • Nhập các thông tin và các công thức trong màn hình tạo mới loại bảng lương
  • Chọn [Cập nhật ] để lưu.

Sau khi tạo Loại bảng lương, bạn có thể sửa/xóa Loại bảng lương bằng cách thực hiện các bước sau:

  • Trong màn hình danh sách Loại bảng lương > Kích chuột phải vào Loại bảng lương cần thao tác
  • Chọn tách vụ Sửa/Xóa
  • Ngoài ra, khi thực hiện hành động kích chuột phải bạn có thể Xem nhanh loại bảng lương, Tạo bảng lươngnhân bản Loại bảng lương

Các trường cần lưu ý:

Lưu ý:

– Các trường có dấu (*) đỏ là trường bắt buộc

– Kích chuột vào dấu (+) để thêm nhiều dòng lương


Bước 2: Quản lý loại bảng lương

Phần mềm cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý loại bảng lương

  • Quản lý loại bảng lương tại màn hình danh sách
  • Quản lý loại bảng lương tại màn hình chi tiết

Tại màn hình danh sách loại bảng lương, click chuột phải vào 1 loại bảng lương để thực hiện tác vụ quản lý loại bảng lương

Tại màn hình chi tiết loại bảng lương, bạn thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình:

Các tính năng quản lý loại bảng lương: