Công việc

Quản lý công việc là một trong những yêu cầu quan trọng mà bất kỳ một doanh nghiệp, một nhà quản lý nào cũng cần có. Nó giúp cho một tổ chức hay đơn giản là một đội nhóm làm việc có kế hoạch, đúng tiến độ. Nhờ thế, người đứng đầu sẽ luôn nắm bắt được các kế hoạch trong nhóm mình để giao việc, giám sát thực hiện. Cùng với đó, người thực hiện công việc có thể báo cáo, cập nhật tiến độ công việc một cách nhanh nhất.

Phân hệ Công việc cung cấp 4 tính năng chính  sau giúp người dùng quản lý, theo dõi, kiểm soát toàn bộ công việc:

  1. Quản lý dự án
  2. Quản lý công việc thường
  3. Quản lý công việc quy trình
  4. Quản lý công việc lặp

Quản lý công việc thường

Công việc thường có thể là các công việc độc lập hoặc liên quan tới nhau, vì thế chúng có thể thuộc dự án hoặc không thuộc dự án nào. Với tính năng quản lý công việc, bạn có thể tạo nhiều công việc con trong cùng một công việc cha. Chi tiết xem tại Hướng dẫn công việc thường

Trong 1 công việc cha, số công việc con là không giới hạn. Bạn cũng có thể tạo công việc nhiều cấp trong một công việc cha


Quản lý công việc quy trình

Với tính năng quản lý công việc theo quy trình, phần mềm giúp doanh nghiệp số hóa các quy trình làm việc của mình. Từ đó có thể gán vào các công việc cụ thể, thông báo tới từng người thực hiện và nhắc nhở khi công việc sắp đến hạn.

Để thực hiện được tính năng quản lý công việc quy trình, người quản lý thực hiện theo các bước:

  • Thiết lập các quy trình mẫu.
  • Gán quy trình vào công việc. Khi một quy trình được gán vào công việc cụ thể, người quản lý sẽ dễ dàng theo dõi được tiến độ và kết quả tại từng bước trong quy trình công việc. Bạn xem thêm hướng dẫn chi tiết tại Quản lý công việc quy trình.

 


Quản lý dự án

Dự án là một tập hợp các công việc có liên quan đến nhau, được thực hiện bởi một nhóm người trong một khoảng thời gian để đạt được kế hoạch đã đề ra trước đó. Để thiết lập và quản lý các công việc trong dự án, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết dự án

Ngoài 3 tính năng quản lý trên, phần mềm còn trang bị cho người dùng các công cụ để người quản lý dễ dàng theo dõi được khối lượng và tiến độ công việc thông qua các màn hình:

  • Danh sách
  • Kanban
  • Lịch biểu

Theo dõi công việc qua màn hình danh sách:

Từ màn hình danh sách các công việc, bạn có thể dễ dàng nhận biết được các công việc theo cấu trúc cha – con, số lượng công việc ở từng trạng thái. Bạn có thể chọn cột dữ liệu hiển thị ra danh sách bằng cách chọn biểu tượng mũi tên ở góc trái danh sách > click Chọn cột hiển thị và lấy ra các cột mong muốn.

Theo dõi công việc qua màn hình Kanban

Đối với công việc thường, người dùng có thể xem công việc dưới dạng Kanban. Từ màn hình Kanban, bạn dễ dàng theo dõi được khối lượng trong từng công việc, thể hiện qua các đầu mục công việc. Bạn có thể lọc để Kanban hiển thị theo trạng thái, tiến độ, phòng ban thực hiện…

Theo dõi công việc qua màn hình Lịch biểu

Tại màn hình lịch biểu, bạn có thể theo dõi được công việc cụ thể trong từng ngày, tuần, tháng… Không chỉ giúp người thực hiện theo dõi sát sao công việc trong ngày của mình, mà còn giúp người quản lý thống kê được khối lượng công việc trong từng thời điểm.