Công việc thường

Công việc thường là những nhiệm vụ có tính chất biến đổi mà bất kỳ một nhân viên nào hàng ngày, hàng tuần đều được giao và thực hiện. Với tính năng quản lý công việc, bạn có thể  lên kế hoạch, quản lý, giám sát, nhắc nhở nhân viên thực hiện nhiệm vụ một cách khoa học và dễ dàng.

Làm sao để bắt đầu sử dụng công việc?

Để quản lý các công việc thường trên phần mềm, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1:  Cài đặt công việc thường

Bước 2:  Hướng dẫn tạo công việc thường

Bước 3:  Quản lý công việc thường


Bước 1:  Cài đặt công việc

Trước khi tạo mới một công việc thường, bạn hãy thực hiện cài đặt chung trước để khai thác tối đa những tiện ích mà quản lý công việc mang lại.

Để thực hiện cài đặt chung, bạn thực hiện theo các bước sau:

 • Chọn vào biểu tượng mũi tên  cạnh biểu tượng avatar > Chọn Cài đặt hệ thống Công việc
 • Trong màn hình cài đặt công việc > Chọn Cài đặt chung
 • Thực hiện cài đặt Công việc thường: Tùy chỉnh bật/tắt các option cài đặt công việc
 • Chọn [Cập nhật]  để lưu lại cài đặt


Bước 2.  Hướng dẫn tạo công việc thường

Tiếp theo, để tạo mới công việc thường, bạn thực hiện các bước sau:

 • Vào phân hệ Công việc > Chọn icon (+)  ở góc trái màn hình
 • Nhập các thông tin trong màn hình tạo mới công việc
 • Chọn  [Cập nhật]  để lưu lại.

Các trường cần lưu ý:


Bước 3. Quản lý công việc thường

Các màn hình xem công việc

Phần mềm cung cấp cho người dùng 4 màn hình để theo dõi công việc, bao gồm: màn hình danh sách, màn hình lịch biểu, màn hình Kanban và màn hình Gantt Chart.

Phần mềm cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý công việc

 • Quản lý công việc tại màn hình danh sách công việc
 • Quản lý công việc tại màn hình chi tiết công việc

Tại màn hình danh sách công việc, click chuột phải vào tên công việc và thực hiện các tác vụ quản lý công việc

Vào màn hình chi tiết công việc và thực hiện các tác vụ quản lý công việc ở góc phải màn hình

Các tính năng quản lý công việc:

Hướng dẫn gán nhãn

Tính năng nhãn dùng để tạo ra các nhãn với màu sắc nhất định và gán lên đối tượng, từ đó dễ dàng thực hiện  tìm kiếm hoặc lọc đối tượng.

Để sử dụng tính năng gán nhãn cho đối tượng, bạn thực hiện các bước sau:

 • Bước 1. Cài đặt nhãn
 • Bước 2. Gán nhãn, lọc nhãn, di chuyển nhãn
 1. Cài đặt nhãn

Để thực hiện cài đặt nhãn, bạn thực hiện các bước sau:

 • Chọn vào biểu tượng mũi tên    cạnh biểu tượng avata > Chọn Cài đặt hệ thống Công việc
 • Trong màn hình cài đặt công việc >  vào phần Nhãn
 • Chọn icon (+) để tạo mới nhãn
 • Nhập tên nhãn và chọn màu sắc nhãn
 • Chọn  [Cập nhật]  để lưu lại cài đặt.

2. Gán nhãn, lọc nhãn, di chuyển nhãn

Sau khi đã cài đặt các nhãn, bạn có thể thực hiện gán nhãn cho công việc, thực hiện lọc công việc theo nhãn hoặc di chuyển các nhãn:

Để thực hiện gán nhãn cho công việc, bạn thực hiện các bước sau:

 • Vào màn hình danh sách công việc thường >  click chuột phải vào tên một công việc
 • Chọn tác vụ  [Cập nhật nhãn]
 • Chọn một hoặc nhiều nhãn trong danh sách nhãn đã cài đặt
 • Chọn [Cập nhật]

au khi đã gán công việc vào các nhãn, bạn có thể lọc công việc theo các nhãn công việc. Để lọc  nhãn, thực hiện các bước sau:

 • Vào màn hình danh sách Công việc > Chọn icon Nhãn   trên thanh tác vụ.
 • Chọn nột hoặc nhiều nhãn cần lọc
 • Chọn nút [Lọc theo nhãn đã chọn]

Sau khi tiến hành lọc nhãn, hệ thống sẽ lọc ra danh sách công việc được gán nhãn đó:

Ngoài ra bạn có thể thực hiện di chuyển nhãn trong công việc, bạn có thể chọn kiểu di chuyển:

 • Xóa nhãn cũ, thay bằng nhãn mới
 • Giữ nhãn cũ, thay bằng nhãn mới