Bảng lương

Bảng lương: Là nơi dựa vào loại bảng lương đã được cài sẵn công thức để từ đó chúng ta có thể tạo ra các bảng lương theo từng tháng trên phần mềm.

Làm sao để sử dụng tính năng này trên phần mềm?

Bước 1. Tạo loại bảng lương theo công thức tính lương của doanh nghiệp

Bước 2. Tạo bảng lương

Bước 3. Quản lý bảng lương


Bước 1. Tạo loại bảng lương theo công thức tính lương của doanh nghiệp

Xem hướng dẫn chi tiết tại Hướng dẫn tạo loại bảng lương


Bước 2. Tạo bảng lương

Bạn có thể tạo bảng lương bằng 2 cách:

Cách 1: Tạo bảng lương từ các công thức đã xây dựng trực tiếp trên phần mềm

Sau khi tạo xong Loại bảng lương, để áp dụng cho tháng > Thực hiện click chuột phải vào tên Bảng lương > Chọn Tạo bảng lương > Chọn tháng cần tạo

Sau khi bảng lương tạo thành công hiển thị bảng lương của tháng đã tạo.

Trong chi tiết bảng lương, khi click chuột phải vào tên một nhân sự trên bảng lương, sẽ hiển thị các tác vụ sau:

Bảng mô tả tính năng:

Lưu ý:

– Bảng lương chỉ được phép thay đổi khi chưa chốt

-Bảng lương sẽ được hoàn chốt sau bao nhiêu ngày cài đặt, tác vụ hoàn sẽ không thực hiện được

-Sau khi chốt bảng lương, mỗi tài khoản cá nhân sẽ xem được thông tin lương của mình ở phần thông tin nhân sự

Cách 2: Import bảng lương từ file excel

Trường hợp Khách hàng chưa tạo xong bảng lương trên hệ thống, thì import bảng lương có các cột cần thiết hoặc Khách không có nhu cầu quản lý công thức trên bảng lương, mà chỉ muốn import cả file lương để theo dõi với lưu trên phần mềm.

  • Chuẩn bị file bảng lương excel
  • Ở màn hình Bảng lương >Chọn import >  Import trực tiếp bảng lương
  • Đính kèm bảng lương ở file excel và nhập các thông số để tiến hành import:

Lưu ý:
– Trường dữ liệu Mã nhân sựHọ và tênTổng tiền bắt buộc phải chọn.
– Các cột của file import không thuộc trường dữ liệu mà bạn chọn, hệ thống sẽ tự động sinh ra
  • Ấn Cập nhật để import

Hệ thống sẽ hiển thị kết quả import:


Bước 3. Quản lý bảng lương

Các tác vụ quản lý bảng lương: