Quản lý ngày nghỉ

Quản lý ngày nghỉ giải quyết bài toán khi nhân sự có ca làm việc vào ngày đã phân nhưng rơi vài ngày nghỉ lễ, nghỉ bù, nghỉ sự kiện không cần chốt vân tay nhưng vẫn được hưởng 1 công. Khi đó, tùy thuộc vào tính chất ngày nghỉ để thực hiện tạo mới ngày nghỉ.

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Quản lý ngày nghỉ?

Để quản lý các ngày nghỉ trên phần mềm, bạn theo dõi 2 bước sau:

Bước 1. Tạo mới Ngày nghỉ

Bước 2. Quản lý Ngày nghỉ


Bước 1. Tạo mới Ngày nghỉ

Để tạo mới ngày nghỉ, bạn chọn nút  [Tạo mới] ở phía trên góc bên trái màn hình và nhập các thông tin cần thiết. Màn hình tạo mới hiển thị

Lưu ý! Thêm nhiều nhân sự cùng lúc bằng cách bằng cách click vào icon  (+cộng dòng
Xóa dòng bằng cách click vào  (x)


Bước 2. Quản lý Ngày nghỉ

Sau khi đã tạo mới, danh sách nhân sự sẽ được hiển thị ở màn hình chính.

Bạn có thể sửa hoặc xóa hay nhân bản thông tin của nhân sự tại đây bằng cách click chuột phải vào nhân sự cần sửa và chọn thao tác cần thực hiên trên pop up hiện ra

Thao tác này sẽ gây tác động đến bảng chấm công chưa được chốt, có thể làm thay đổi số công của nhân sự.