Phân ca làm việc

Ngoài bảng đăng ký ca do nhân sự tự đăng ký thì người quản lý có thể phân ca làm việc cho nhân sự tại Tính năng Phân ca làm việc. Người dùng có thể tạo mới, quản lý, duyệt các Phân ca tại đây.

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Phân ca làm việc?

Để quản lý các Phân ca trên phần mềm, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1. Cài đặt ca làm việc

Bước 2. Tạo mới Phân ca làm việc

Bước 3. Quản lý Phân ca làm việc


Bước 1. Cài đặt ca làm việc

Trước khi phân ca làm việc bạn cần định nghĩa các ca làm việc mà công ty bạn đang áp dụng bằng cách tạo mới ca làm việc. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Cài đặt ca làm việc


Bước 2: Tạo mới Phân ca làm việc

Để tạo mới 1 Phân ca, bạn ấn vào nút Tạo mới ở góc trên bên trái màn hình. Màn hình tạo mới thể hiện:

Sau đó bạn ấn nút [Cập nhật] để hoàn thành thao tác hoặc ấn nút [Hủy bỏ] để hủy thao tác.

Sau khi được duyệt, ca làm việc cần được duyệt để được ghi nhận ở Bảng chấm công.

Lưu ý: Những trường hệ thống có đánh dấu * đỏ là trường thông tin bắt buộc phải nhập

Để cài đặt quy trình duyệt (hoặc người duyệt) cho Phân ca làm việc. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Cài đặt duyệt tự động.


Bước 3: Quản lý  Phân ca làm việc

Các Phân ca được tạo mới sẽ hiện thành 1 danh sách ở màn hình chính. Tại đây, người dùng có thể theo dõi các ca làm việc đang được áp dụng trong công ty mình. Bạn click vào 1 phân ca để xem chi tiết các thông tin về ca làm việc đó.

Để thực hiện tác vụ trên, bạn click chuột vào biểu tượng Tác vụ phía trên góc bên phải màn hình.