Hướng dẫn Cài đặt quản lý chấm công

Khi bắt đầu sử dụng phân hệ chấm công, bạn hãy thực hiện những cài đặt chung trước để ứng dụng có hiệu quả những tiện ích của phân hệ chấm công.

Để quản lý nhân viên bạn cần cài đặt hệ thống chấm công theo các quy định của phòng ban, công ty của mình.

Phần mềm cho phép cài đặt các đối tượng sau:

  1. Cài đặt chấm công
  2. Cài đặt ca làm việc
  3. Cài đặt tool chấm công
  4. Cài đặt định vị chấm GPS
  5. Cài đặt công thức chấm công

1. Cài đặt chấm công

Để sử dụng được tính năng quản lý chấm công, bạn cần cài đặt cho chấm công như sau:

 • Chọn vào biểu tượng  (cạnh biểu tượng avatar) > Chọn Cài đặt hệ thống > Chấm công
 • Trong màn hình cài đặt Chấm công > Chọn Cài đặt chấm công
 • Thực hiện cài đặt các thông số cho việc quản lý chấm công
 • Chọn  [Cập nhật]  để lưu cài đặt

Bảng mô tả tính năng:


2. Cài đặt ca làm việc

Có 2 cách tạo ca làm việc trong hệ thống:

Cách 1:

 • Đăng nhập vào hệ thống và chọn phân hệ Chấm công
 • Tại màn hình Chấm công
 • Chọn biểu tượng Cài đặt  bên góc phải màn hình
 • Cài đặt các thông số liên quan đến ca làm việc

Cách 2:

 • Chọn vào biểu tượng mũi tên  (cạnh biểu tượng avatar) > chọn Cài đặt hệ thống
 • Trong Cài đặt hệ thống >  Chấm công > Cài đặt ca làm việc
 • Cài đặt các thông số ca làm việc
 • Chọn [Cập nhật] để lưu cài đặt

Bảng mô tả tính năng:


3. Cài đặt tool chấm công

Tool chấm công được xem như là phần mềm trung gian để kết nối và truyền dữ liệu từ máy chấm tại lên phần mềm. Trước tiên để cài đặt được Tool chấm công, bạn cần thiết bị đáp ứng được các yêu cầu sau của phần mềm sau đó làm theo hướng dẫn:

 • Chuẩn bị: Một máy tính có sử dụng chung mạng LAN với máy chấm công và Yêu cầu hệ điều hành: Windows 7 hoặc Windows 10
 • Chọn vào biểu tượng mũi tên   (cạnh biểu tượng avatar) > chọn Cài đặt hệ thống
 • Trong Cài đặt hệ thống >  Chọn Nhân sự > Chọn Cài đặt chấm công
 • Chọn [Tải tool kết nối chấm công]
 • Sau khi tải xuống chọn mở file và giải nén file
 • Kích chuột file vào file đã giải nén > Chọn Run Adminstrator
 • Kết thúc qua trình cài đặt chọn Finish
 • Thực hiện cài đặt thông số cho tool chấm công

 

Bảng mô tả tính năng:

  Lưu ý: Có thể cài nhiều máy chấm công trên 1 tool và thực hiện các bước tương tự để thêm máy

4. Cài đặt chấm công GPS

Đối với những doanh nghiệp không sử dụng máy chấm công hoặc những doanh nghiệp có nhân viên thường xuyên làm việc tại công trường thì chấm công bằng máy chấm công là không thể thực hiện được. Tính năng Chấm công định vị GPS giúp người sử dụng có thể chấm công từ bất cứ địa điểm nào thông qua chiếc điện thoại của mình

Để chấm công bằng định vị GPS, bạn cần thực hiện cài đặt như sau:

 • Bật cài đặt chấm công định vị GPS, hướng dẫn chi tiết tại mục Cài đặt chấm công
 • Chọn vào biểu tượng  (cạnh biểu tượng avatar) > Chọn Cài đặt hệ thống
 • Trong Cài đặt hệ thống > Chọn Địa điểm chấm công
 • Chọn biểu tượng [Tạo mới] (góc trái màn hình) để tạo mới địa điểm chấm công
 • Nhập thông tin địa điểm chấm công
 • Chọn [Cập nhật] để lưu địa điểm.

Bảng mô tả tính năng:

  Lưu ý: Chọn biểu tượng (+) nếu muốn cài nhiều địa điểm chấm công

5. Cài đặt công thức chấm công

Phần mềm cho phép tùy chỉnh, cài đặt các quy định chấm công (theo quy định của công ty) như công thức bằng các hàm trên excel

Để cài đặt công thức chấm công, bạn thực hiện các bước sau:

 • Chọn vào biểu tượng mũi tên  (cạnh biểu tượng avatar) > Chọn Cài đặt hệ thống
 • Trong Cài đặt hệ thống > Chọn Công thức chấm công
 • Chọn [Cập nhật]  để lưu cài đặt.

Bảng mô tả tính năng:

Dưới đây là 1 ví dụ về cài đặt chấm công để bạn có thể hiểu rõ hơn về cách thao tác ở cài đặt này:
Quy định của công ty:

 • Nếu đi muộn từ 5 phút đến 10 phút phạt 10.000đ
 • Nếu đi muộn lớn hơn 10 phút phạt 50.000đ

Giải đáp:

 • Bạn cần tìm từ khóa liên quan đến đi muộn trong các bảng từ khóa, trường hợp này sẽ lấy từ khóa “Số phút đi muộn” ở bảng từ khóa ca là LATE_MINUTE

 • Thực hiện viết công thức bằng các hàm như excel, cụ thể ở trường hợp này là hàm IF, Hàm AND
 • Ở màn hình Công thức chấm công > Chọn Loại bảng từ khóa > Chọn Thay đổi
 • Chọn Tên cột > Viết công thức theo hàm và kết cấu viết giống excel
 • Công thức đúng: =IF(AND(LATE_MINUTE>=5,LATE_MINUTE<=10),10000,IF(LATE_MINUTE>10,50000,0))
 • Chọn [Cập nhật]  để lưu cài đặt.

Các trường cần lưu ý:

Lưu ý: Chọn biểu tượng (+) để cài đặt thêm các công thức chấm công mới