Báo cáo đi muộn, về sớm

Từ thời gian chấm vân tay thực tế so với thời gian ca làm việc được phân, hệ thống sẽ tính toán và hiển thị danh sách báo cáo thống kê nhân sự đi muộn, về sớm để người dùng (vai trò quản lý) có thể dễ dàng quản lý.

Tại đây, Báo cáo đi muộn, về sớm được thống kê theo 3 bảng

Bạn có thể xem 3 bảng trên bẳng cách click vào các Tab Báo cáo đi muộn, Báo cáo về sớm, Báo cáo tổng hợp phía trên của bảng.

Đối với Báo cáo này, phần mềm cung cấp 3 tác vụ quản lý

Để thực hiện các tác vụ này, bạn click chuột vào biểu tượng phía trên góc bên phải màn hình.