Bảng phân ca

Bảng phân ca thể hiện ca làm việc được phân trong ngày, ngày nghỉ của từng nhân sự trong 1 kỳ công, giúp quản lý có thể theo dõi tổng quan, cũng như chi tiết thời gian làm việc của nhân sự.

Ngoài ra trên bảng phân ca còn có các thông tin cơ bản của nhân sự như: Mã nhân sự, Họ tên, Phòng ban, Vị trí.

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Bảng phân ca?

Để quản lý các Phân ca trên phần mềm, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1. Tạo mới phân ca

Bước 2. Theo dõi Bảng phân ca

Bước 3. Quản lý Bảng phân ca


Bước 1. Tạo mới phân ca

Bảng phân ca được lấy dữ liệu từ Tính năng Phân ca làm việc. Phân ca làm việc sau khi được tạo mới và duyệt sẽ được thể hiện tại đây. Bạn có thể xem hướng dẫn phần Phân ca tại Hướng dẫn chi tiết Phân ca làm việc


Bước 2. Theo dõi Bảng phân ca

Giao diện trên Bảng phân ca dễ dàng theo dõi dưới dạng bảng, các cột là các ngày trong 1 kỳ công, mỗi hàng thể hiện ca làm việc của 1 nhân sự và trong mỗi ô là Mã của ca làm việc được phân, ngày nghỉ được thể hiện bằng ô trống màu xám đậm. Bạn có thể xem chi tiết thời gian của ca làm việc bằng cách click chuột vào ô thể hiện mã ca.


Bước 3. Quản lý Bảng phân ca

Trên bảng phân ca, người dùng có thể thực hiện các tác vụ:

Để thực hiện các tác vụ này, bạn click chuột vào biểu tượng phía trên góc bên phải màn hình.