Bảng chấm công ăn

Bảng chấm công ăn thể hiện số công ăn được tính của từng nhân sự, chi tiết theo từng ngày trong 1 kỳ công.

Làm sao để bắt đầu sử dụng tính năng Bảng chấm công ăn?

Để quản lý Bảng chấm công ăn trên phần mềm, bạn theo dõi 3 bước sau:

Bước 1. Cài đặt Bảng chấm công ăn

Bước 2. Theo dõi Bảng chấm công ăn

Bước 3. Quản lý Bảng chấm công ăn


Bước 1. Cài đặt Bảng chấm công ăn

Bảng chấm công ăn được tính toán dựa trên quy định tính công ăn được cài đặt trong mục Công thức chấm công và công làm việc thực tế của nhân sự tại bảng chấm công.

Ví dụ: Bạn quy định nhân sự làm đủ 1 công làm việc sẽ được tính 1 công ăn. Vậy những ngày trong bảng chấm công ghi nhận 1 công làm việc thì trên bảng chấm công ăn sẽ ghi nhận 1 công ăn cho ngày hôm đó.

Để cài đặt quy định công thức tính công ăn, bạn có thể xem hướng dẫn tại Hướng dẫn chi tiết Công thức chấm công


Bước 2. Theo dõi Bảng chấm công ăn

Bảng chấm công ăn được chia thành 3 bảng thể hiện trên 3 tab: Công ăn theo ca, Công ăn làm thêm, Công ăn tổng hợp để người dùng có thể theo dõi chi tiết, chính xác và tổng quan hơn với từng đối tượng. Số công ăn trong bảng Tổng hợp sẽ bằng tổng công ăn ca và số công ăn làm thêm. Trong mỗi bảng đều hiển thị chi tiết thông tin của 1 nhân sự.

Ký hiệu 0|1 là nhân sự không được ghi nhận công ăn ngày đó, 1|1 tức là nhân sự được tính 1 công ăn.

Bước 3. Quản lý Bảng chấm công ăn

Trên bảng chấm công ăn, người dùng có thể thực hiện các tác vụ:

Để thực hiện các tác vụ này, bạn click chuột vào biểu tượng phía trên góc bên phải màn hình.