Chấm công

Với các doanh nghiệp khác nhau, quy mô số lượng nhân sự khác nhau thì việc chấm công cũng sẽ được thực hiện khác nhau. Tính năng Chấm công được thiết kế và cài đặt như trên Excel cho phép cho kết nối toàn bộ máy chấm công, đảm bảo tải và đồng bộ dữ liệu tất cả các máy chấm công theo thời gian thực. Hơn nữa, nó còn giúp người quản lý dễ dàng theo dõi lịch trình làm việc từng ngày hoặc lịch biểu làm việc của nhân viên.

Phân hệ Chấm công cung cấp 9 tính năng chính giúp người dùng quản lý, theo dõi được đầy đủ chấm công của nhân sự:

  1. Phân ca làm việc
  2. Bảng chấm công
  3. Bảng đăng ký ca
  4. Bảng phân ca
  5. Bảng chấm công ăn
  6. Quản lý ngày nghỉ
  7. Tự động chấm công
  8. Báo cáo đi muộn, về sớm
  9. Báo cáo đơn từ

Phân ca làm việc

Mỗi nhân sự cần được gắn với các ca làm việc theo từng khoảng thời gian để đưa ra quy chuẩn của thời gian làm việc. Phần Phân ca làm việc sẽ giúp người dùng tạo mới, duyệt và quản lý các phân ca này. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Phân ca làm việc.

Bảng chấm công

Bảng chấm công là nơi quản lý, theo dõi chi tiết ngày công. Bảng chấm công được lấy dữ liệu tổng hợp từ nhiều nguồn trên phần mềm như: Hồ sơ nhân sự, Đơn từ, Dữ liệu chấm công, Quy định chấm công,.. để tính toán tự động số công làm việc, tiền phạt chấm công,… của nhân sự. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Bảng chấm công.

Bảng đăng ký ca

Bảng đăng ký ca thể hiện các ca nhân sự đăng ký từ Đơn đăng ký ca trong phân hệ Đơn từ (điều này tạo sự linh hoạt tối đa cho công tác chấm công, các phòng ban hay nhân sự chỉ cần thao tác đơn giản trên máy tính hoặc điện thoại có thể tạo đơn đăng ký ca làm thêm, đổi ca kíp…). Bảng đăng ký ca sẽ thể hiện tất cả các ca đã duyệt và đang chờ duyệt. Người duyệt đơn đăng ký ca ở đây có thể quản lý tất cả ca đăng ký của nhân viên, đồng thời có thể duyệt ca theo ngày ngay tại đây. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Bảng đăng ký ca.

Bảng phân ca

Bảng phân ca là nơi thể hiện ca làm việc của nhân sự theo ngày của một kỳ công. Đối với những ca làm việc không cố định, có sự thay đổi, Bảng phân ca sẽ giúp người dùng theo dõi tổng quan về thời gian làm việc cụ thể của mỗi nhân sự. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Bảng phân ca.

Bảng chấm công ăn

Tương tự như Bảng chấm công, bảng chấm công ăn tổng hợp dữ liệu từ nhiều nguồn trên hệ thống để thể hiện chi tiết công ăn theo từng ngày của nhân sự trong 1 kỳ công. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Bảng chấm công ăn.

Quản lý ngày nghỉ

Quản lý ngày nghỉ là nơi người dùng tạo mới, quản lý các ngày nghỉ như: Ngày nghỉ lễ, nghỉ sự kiện, các lịch nghỉ bất thường của công ty. Lịch nghỉ này sẽ được liên kết tới bảng chấm công để tính công cho nhân sự: Tính công lễ hoặc nhân hệ số công nếu nhân sự làm thêm. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Quản lý ngày nghỉ.

Tự động chấm công

Nếu trong công ty có những nhân sự không cần chấm công (ví dụ như Giám đốc, Quản lý,…), người dùng sẽ thêm nhân sự đó vào danh sách Tự động chấm công tại đây. Hệ thống sẽ tự động chấm công cho nhân sự theo ca làm việc được phân. Tuy nhiên khi nhân sự có đơn xin nghỉ không tính công, đơn vắng mặt không tính công… hệ thống vẫn tự động tính toán lại công làm việc thực tế của nhân sự. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Tự động chấm công.

Báo cáo đi muộn, về sớm

Báo cáo đi muộn, về sớm được tạo ra từ dữ liệu chấm công, giúp người dùng theo dõi chi tiết, và đầy đủ hơn về số lần, số phút đi muộn của nhân sự trong 1 kỳ công. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Báo cáo đi muộn, về sớm.

Báo cáo đơn từ

Tương tự như Báo cáo đi muộn, về sớm, Báo cáo đơn từ  tổng hợp đơn xin nghỉ  và đơn xin vắng mặt của nhân sự trong 1 kỳ công. Chi tiết xem tại Hướng dẫn Báo cáo đơn từ.