Bảo hiểm

Quản lý bảo hiểm là nơi lưu trữ những thông tin về bảo hiểm của nhân sự từ việc gợi ý danh sách tăng, danh sách giảm mức đóng bảo hiểm theo quy định của pháp luật qua đó chúng ta có thể xuất báo cáo nộp bảo hiểm, triết xuất thông tin bảo hiểm để tính lương.

Làm thế nào để bắt đầu sử dụng tính năng bảo hiểm?

Để quản lý bảo hiểm, bạn theo dõi những bước sau:

Bước 0. Chuẩn bị dữ liệu về thông tin đóng bảo hiểm

Bước 1. Cài đặt bảo hiểm

Bước 2. Hướng dẫn tạo bảo hiểm

Bước 3. Quản lý bảo hiểm


Bước 0. Chuẩn bị dữ liệu về thông tin đóng bảo hiểm

Hãy tìm hiểu những thông tin theo quy định pháp luật hiện hành về việc đóng bảo hiểm để sử dụng phù hợp với doanh nghiệp của bạn


Bước 1. Cài đặt bảo hiểm

Chọn vào biểu tượng  cạnh biểu tượng avatar (góc trên bên phải màn hình) > Chọn Cài đặt hệ thống > Chọn Nhân sự >  Chọn mục Cài đặt bảo hiểm

Trong Cài đặt bảo hiểm bao gồm những cài đặt:

Loại bảo hiểm:

  • Chọn thời gian áp dụng mức đóng.
  • Chọn tỷ lệ % mức đóng của từng loại bảo hiểm (tương tự các mục bảo hiểm sau).

Điều kiện tăng/giảm bảo hiểm: Thực hiện tích chọn các tiêu chí để nhân sự hiển thị trong danh sách gợi ý tăng.

  • Ngày chốt tăng hàng tháng: những phát sinh tăng trước ngày này sẽ báo tăng ở tháng này, còn sau ngày này sẽ phát sinh vào tháng sau.
  • Các lý do báo tăng: nếu hồ sơ nhân sự đủ 1 trong các điều kiện trên sẽ hiển thị trong danh sách dự kiến đóng bảo hiểm.
  •  Tương tự ngày chốt giảm và các điều kiện gợi ý báo giảm.
  •  Tích chọn nút Cập nhật để lưu cài đặt.

Bước 2. Hướng dẫn tạo bảo hiểm

Chúng ta sẽ không Tạo mới trực tiếp bảo hiểm mà thông qua việc Tạo mới/ Import hồ sơ nhân sự sẽ tạo những thông tin về bảo hiểm. Chi tiết xem tại Tạo mới hồ sơ nhân sự

Các trường dữ liệu cần lưu ý:


Bước 3. Quản lý bảo hiểm

Tính năng quản lý bảo hiểm cho phép quản lý tất cả nghiệp vụ nội bộ của bảo hiểm như từ bảo hiểm tự động link sang bảng lương để truy thu hoặc khấu trừ. Quản lý bảo hiểm cho phép quản lý tất cả nghiệp vụ nội bộ của bảo hiểm.

Các tính năng quản lý bảo hiểm:

Để thực hiện nhập mức đóng bảo hiểm cũng như chốt tăng/giảm, phần mềm cho phép doanh nghiệp có thể nhập mức đóng thay đổi của từng nhân sự theo 2 cách:

Cách 1: Nếu ở màn hình Danh sách Tăng dự kiến > Click chuột phải vào nhân sự cần chốt > Chọn tác vụ  [Chốt]  để thực hiện chốt.

Cách 2: Ở màn hình chi tiết Nhân sự > chọn Cập nhật thông tin bảo hiểm > nhập thông tin mức đóng bảo hiểm. Tác vụ này đồng nghĩa với tác vụ chốt ở cách 1.

Nhập thông tin bảo hiểm

  • [Từ tháng]: Tháng bắt đầu áp dụng mức đóng bảo hiểm
  • [Hình thức]: có 2 hình thức: Báo tăng/báo giảm
  • [Lý do]: Lý do báo tăng/báo giảm bảo hiểm
  • [Nhập mức đóng] : mức đóng này sẽ chia theo % mức đóng của nhân sự và doanh nghiệp đóng trong cài đặt bảo hiểm

Lưu ý:
– Khi nhân sự đã hiển thị trong danh sách tăng dự kiến > thực hiện tác vụ chốt sẽ cho phép nhập lương đóng bảo hiểm.
– Đồng nghĩa với tác vụ chốt: Tại màn hình chi tiết nhân sự > Tác vụ Cập nhật quá trình đóng bảo hiểm > nhập thông tin mức đóng bảo hiểm.
– Mỗi nhân sự khi đóng bảo hiểm, nếu chốt sẽ hiển thị theo các tháng tiếp theo cho đến khi có thay đổi về mức đóng