Nhân sự

Quản lý nhân sự là các công tác quản lý, khai thác, sử dụng nguồn lao động của một doanh nghiệp, tổ chức một cách hiệu quả và hợp lý.

Phân hệ nhân sự là giải pháp hữu ích với những tính năng vượt trội giúp đỡ rất nhiều cho công tác quản lý nhân sự đạt hiệu quả nhanh chóng hơn.

Phân hệ Nhân sự cung cấp 7 tính năng chính  sau:

  1. Quản lý hồ sơ nhân sự
  2. Quản lý hợp đồng lao động
  3. Quản lý bảo hiểm
  4. Quản lý phép
  5. Quản lý nghỉ bù
  6. Quản lý chấm công
  7. Quản lý bảng lương

Quản lý hồ sơ nhân sự

Hồ sơ nhân sự là đối tượng khởi đầu và quan trọng nhất trong công tác quản lý nhân sự. Đây là nơi lưu trữ toàn bộ các thông tin của nhân sự như: sơ yếu lý lịch, thông tin công việc, thông tin hợp đồng, thông tin bảo hiểm, thông tin lương phụ cấp, lịch sử công tác, lịch sử đóng bảo hiểm, thông tin và lịch sử phép,… Để thiết lập và quản lý hồ sơ nhân sự, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Hồ sơ nhân sự


Quản lý hợp đồng lao động

Quản lý hợp đồng lao động giúp nhà quản lý dễ dàng tra cứu thông tin hợp đồng, thống kê số lượng hợp đồng đã ký trong năm đối với từng nhân sự và cả công ty, giúp nắm bắt được số lượng từng loại hợp đồng và thời hạn hợp đồng đó, giúp hỗ trợ nhắc cảnh báo các hợp đồng lao động sắp hết hạn. Để thiết lập và quản lý hợp đồng lao động, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Hợp đồng


Quản lý bảo hiểm

Thay vì phải thực hiện các thao tác thủ công trong việc kê khai bảo hiểm, tính năng Quản lý bảo hiểm cho phép quản lý tất cả nghiệp vụ nội bộ của bảo hiểm. Từ việc cài đặt thông số bảo hiểm, tự động gợi ý danh sách tăng, danh sách giảm theo quy định của pháp luật, đến việc xuất báo cáo nộp bảo hiểm, chiết xuất thông tin bảo hiểm để tính lương. Để thiết lập và quản lý bảo hiểm, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Bảo hiểm


Quản lý phép

Quản lý phép giúp người dùng có thể tính toán, thống kê và quản lý quỹ phép của từng cá nhân theo quy định của đơn vị một cách đầy đủ, chính xác và linh hoạt. Để thiết lập và quản lý phép bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Phép


Quản lý nghỉ bù

Quản lý nghỉ bù giúp người dùng có thể tính toán, thống kê và quản lý quỹ thời gian nhân sự đã làm thêm (tăng ca) trước đó và được doanh nghiệp hợp pháp hóa thời gian đó thành quỹ nghỉ bù. Để thiết lập và quản lý nghỉ bù, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Nghỉ bù


Quản lý chấm công

Với mỗi doanh nghiệp có quy mô và quy định chấm công là khác nhau. Tính năng Chấm công được thiết kế và cài đặt như trên Excel cho phép cho kết nối toàn bộ máy chấm công, đảm bảo tải và đồng bộ dữ liệu tất cả các máy chấm công. Hơn nữa, nó còn giúp nhân sự quản lý dễ dàng theo dõi lịch làm việc của nhân viên. Để thiết lập và quản lý chấm công, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Chấm công


Quản lý bảng lương

Giải pháp quản lý bảng lương giúp nhân sự quản lý dễ dàng tạo được bảng lương bằng cách lấy các thông tin công, lương cơ bản, phụ cấp,… của nhân sự đã được tạo sẵn trên hệ thống. Để thiết lập và quản lý bảng lương, bạn xem hướng dẫn chi tiết tại mục Hướng dẫn chi tiết Bảng lương


Dashboard

Ngoài các tính năng quản lý trên, Phần mềm còn giúp người quản lý dễ dàng theo dõi được số lượng nhân sự và thống kê các chỉ số cần thiết lên trên màn hình Dashboard.

Để sửa các dashboard đã được thiết lập, bạn click chuột phải vào dashboard cần sửa. Tại đây, sẽ tạo ra các bộ lọc tự động, như thống kê số lượng Tổng số nhân sự đang làm việc, Tổng số nhân sự nghỉ việc trong tháng, Số lượng ứng viên cần tuyển trong tháng…hoặc bộ lọc tùy chỉnh. Bạn có thể tùy chỉnh thông tin thống kê bạn cần.

Màn hình Dashboard sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan toàn bộ công tác nhân sự của doanh nghiệp.