Phân quyền người dùng

Hệ thống được hình thành từ nhiều phân hệ, là sự kết nối của các chức năng tạo nên một hệ thống lớn.  Vì vậy sau khi tạo mới tài khoản cho người dùng sẽ cần phân quyền cho các tài khoản đó, mỗi người dùng sẽ có quyền khác nhau tương ứng với công việc của họ.

Sau đây là 3 bước để phân quyền cho người dùng trên phần mềm:

Bước 1. Tạo nhóm người dùng

Bước 2. Kích hoạt tài khoản người dùng

Bước 3. Phân quyền User


Bước 1: Tạo nhóm người dùng

Để phân quyền cho một nhóm nhân viên có cùng công việc, bạn chỉ cần tạo nhóm người dùng, phân quyền cho nhóm người dùng và gán nhân viên vào nhóm người dùng đó.

 • Đầu tiên, chọn biểu tượng  cạnh biểu tượng avatar > Cài đặt hệ thống > Hệ thống > Nhóm người dùng
 • Tại màn hình Nhóm người dùng, chọn [Tạo mới] ở góc trên bên trái màn hình
 • Nhập các thông tin yêu cầu như hình

Các trường cần chú ý:

 • Thực hiện phân quyền cho nhóm người dùng

Phần mềm cung cấp 3 nhóm quyền cơ bản: Quản lý, Xem, Tạo mới. Bạn chỉ cần phân những quyền này phù hợp với các nhóm người dùng tương ứng trong doanh nghiệp của bạn.


Bước 2: Kích hoạt tài khoản User

Sau khi Hồ sơ nhân sự được tạo mới, mỗi nhân sự hệ thống sẽ sinh ra 1 tài khoản user có:

 • Tên đăng nhập: tên + họ têm đệm viết tắt  (ví dụ: Lê Phúc Anh: anhlp)
 • Password: người dùng có thể tự đặt hoặc hệ thống tự tạo

Lưu ý: Tài khoản mới chưa thể đăng nhập vào hệ thống khi chưa được Admin kích hoạt, cấp quyền.

Để kích hoạt vào tài khoản, thực hiện theo các bước sau:

 • Click lần lượt Cài đặt hệ thống > Tài khoản người dùng > Tab chưa kích hoạt.

Tại đây, người dùng có thể kích hoạt hàng loạt nếu tất cả user cùng nhóm quyền hoặc kích hoạt từng tải khoản một bằng cách click chuột phải vào tên tài khoản chọn kích hoạt.

 • Điền các thông tin được yêu cầu như hình bên dưới


Bước 3: Phân quyền cho User

Sau khi được kích hoạt, tài khoản đã được gắn quyền theo nhóm người dùng. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi quyền này, bằng các thao tác đơn giản sau:

 • Chọn biểu tượng cạnh biểu tượng avatar > Cài đặt hệ thống > Hệ thống > Tài khoản người dùng  
 • Trong màn hình Tài khoản người dùng, click chuột phải vào tài khoản muốn sửa và chọn Sửa
 • Tích chọn Tùy chỉnh quyền và tiến hành sửa quyền của tài khoản

Sau khi được phân quyền, tài khoản đã  sẵn sàng sử dụng các tính năng trên phần mềm.